Divan Edebiyatı Nedir?


Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyatına Divan Edebiyatı denilmektedir.Arap ve Fars edebiyatı ile birlikte geliştirilmiştir.Divan ismini bu edebiyat türü şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarından gelmektedir.Divan Edebiyatında dört ana dönem vardır; kuruluş, geçiş, olgunluk ve çöküş dönemleridir. Şairler ilk eserlerini 13. yüzyılda verilmiştir.Bu edebiyatın ilk eserini Mevlana Celaleddini Rumi farsça oluşturmuştur.

Divan Edebiyatı, en parlak dönemini 16. yüzyılda Bâkî ve Fuzûlî ile en iyi örneklerini şiir alanında vermiştir. Nabi Öğretici şiirleriyle; Nef’i ise yergi ustası olarak 17. yy’ın ünlü şairleriydi.

19. yüzyılda Divan edebiyatına İlk eleştiriyi getiren Namık Kemal olmuştur. Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı, Türk edebiyatının aruz ölçüsüyle son şiirlerini yazdılar.

Divan Edebiyatında aşk, aşık-maşuk kalıbı her zaman bulunur.Aşk teması, divan şiirinin temelidir.Aynı zamanda Kur’an, hadisler, Muhammed gibi dini motifler de vardır.Aşk teması iki şekilde işlenmiştir. Dünyevi aşk ve ilahi aşk.

Divan Nazmında söz sanatları hüsn-i ta’lil ve teşbih sanatı ile olmaktadır.Nedeni bilinen bir olayı, daha güzel biçimde açıklama ve anlamlandırma sanatına Hüsn-i ta’lil denilmektedir. Teşbih ise, bir durumu, daha güzel bir duruma, bir oluşa, bir varlığa benzetme sanatıdır.

Divan edebiyatı yazı türü olarak üçe ayrılır.Bunlar;Yalın düzyazı, süslü düzyazı ve orta düzyazıdır. halkın konuştuğu dil Yalın düzyazıdır.Örnekleri ise; halk kitapları, halk öyküleri, Kur’an tefsirleri, hadis açıklamalarıdır. Süslü düzyazıda ise amaç hüner ve marifet göstermektir.Örneklerini en iyi Veysi ve Nergisi vermiştir.Divan edebiyatının bütün klasik yazarlarının kullandığı bir tür Orta düzyazıdır.Tarih, gezi, coğrafya kitapları ve dini içerikli kitaplar en iyi örnekleridir.

Günümüz Divan Şairleri Yahya Kemal’den sonra Memduh Cumhur, Şahin Uçar (Şeydâ mahlası ile) ve Savaş Ş. Barkçin’dir. (Zerefşân mahlası ile)


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.