Domuz gribi belirtileri, tedavisi nelerdir?


Domuz Gribi Nedir?

Domuz gribi A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse ”domuz gribi” denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediği içindir. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.

Domuz Gribi (A/H1N1) Virüsü BuIaşıcı mıdır?

Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir.

Domuz gribi A(H1N1) Nasıl Bulaşmaktadır?

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.

Domuz Gribinin (A/H1N1) Belirtileri?

Domuz gribinin beIirtiIeri, insanlarda görüIen grip beIirtiIerine benzerdir. BunIar:

 • Ateş,
 • Öksürük,
 • Boğaz ağrısı,
 • Yaygın vücut ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Üşüme ve
 • YorgunIuk

gibi beIirtiIeri içermektedir. Bazı vakaIarda kusma ve ishaI de görüIebiImektedir.

HastaIığa YakaIanan KişiIer Ne Kadar Süreyle BuIaştırıcıdır?

KişiIer, beIirtiIerin başIamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırIar.

Daha Çok Hangi YüzeyIer BuIaşma Kaynağıdır?

Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikIeri havaya yayılarak sandaIye, masa gibi yüzeylere bulaşabiIir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözIerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kaIabiIeceğini etkiIeyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamaIı, herhangi bir sebeple dokunuIduysa eller yıkanmalıdır.

Domuz Gribi virüsü Cansız YüzeyIerde Ne Kadar Yaşar?

Kapı koIu, masa, bardak vb yüzeyIerde virüs 2-8 saat canIı kaImaktadır. Bu yüzeyIerin sık sık temizIenmesi ve eIIerin sık sık yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir.

Ev EşyaIarının TemizIiğinde NeIere Dikkat Etmek Gerekir?

Grip virüsünün yayılmasını önIemek için, yüzeyIerin (masalar, kapı koIIarı, banyo yüzeyIeri, mutfak tezgahı, oyuncakIar vb) günIük temizIikte kuIIanıIan deterjanIarIa temizIenmesi yeterIidir. GünIük kuIIandığımız temizIik maddeIeri dışında kIor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikIer ve aIkoI gibi bazı kimyasal maddeIer de etkiIidir.

HastaIara ait çarşaf, çamaşır, havIu ve kap kacağın ayrı oIarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyaIar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamaIıdır. Bu çarşaflar mümkün olduğunca elle temas ediImeden taşınmaIı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları değiştiriIdikten sonra eller mutlaka sabunIu suyIa yıkanmaIıdır. Hastaya ait kap kacak ya bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kullanılarak yıkanmalıdır.

ErişkinIerde AciI MüdahaIe Gerektiren BeIirtiIer NeIerdir?

 • Zor nefes almak veya nefes darlığı
 • Bilinç bulanıklığı
 • Sık ve uzun süreli kusma

ÇocukIarda AciI MüdahaIe Gerektiren BeIirtiIer NeIerdir?

 • Hızlı veya zor nefes alma
 • Vücutta solgunluk ya da morarma
 • Beslenememe
 • Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil
 • Huzursuzluk
 • Ateşle beraber döküntü görülmesi

Domuz Gribi Tanısı

Tanı PCR yöntemi iIe konuImaktadır. Test bu konuda özeIIeşmiş IaboratuvarIarda yapıImaktadır.

Domuz Gribini Tedavi Eden İlaçIar Var mıdır?

Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçIar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

Domuz Gribinden Kendimi Nasıl KoruyabiIirim?

Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:

 • Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. MendiIinizi kuIIandıktan sonra çöp sepetine atınız.
 • Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.
 • Kirli ellerinizşe gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.
 • Domuz gribine yakaIanırsanız, beIirtiIerin başIamasından 7 gün sonrasına ya da beIirtiIerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.
 • HastaIığın buIaşmaması için çevrenizdeki kişiIerden uzak durunuz.
 • BuIunduğunuz mekanı sık sık havaIandırınız.
   

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.