Dünyanın Yedi Harikası


Dünyanın Yedi Harikası, Eskiçağ’ın eşsiz sayılan yedi mimarlık ve heykeltraşlık yapıtana denir:

1. Karia Satrabı Mausolos’un Mezar Anıtı

Karia Satrabı Mausolos’un Mezar Anıtı
Karia Satrabı Mausolos’un Mezar Anıtı

Güneybatı Anadolu’da Halikarnas’ta (Bodrum) dur. Bu büyük anıtkabir, satrabın ölümünden sonra karısı tarafından yaptırılmıştı. (İ.Ö- IV. yüz-yıl). Dikdörtgen bir kaide üzerinde ve 42 m. yüksekliktedir. Üstü büyük bir çatı ile kaplıydı. Çatının tepsinde, içinde tanrıların heykelleri bulunan dört atlı bir araba vardı. Günümüzde temelleri ortaya çıkarılmıştır.

2. Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı
Artemis Tapınağı

Batı Anadolu’da Efes şehrinde’dir. Tanrıça Arternis için yapılmıştı. Tapınağın yapımı İ.Ö. 480 yılında bitmişti. Bugün bazı kalıntıları. bulunmaktadır.

3. Rodos Heykeli

Rodos Heykeli
Rodos Heykeli

Rodos heykeli, tanrı Apollon’un tunçtan yapılmış heykelidir. İ.Ö, 280 yılında Rodos limanının girişine yaptırılmıştı. 35 m. yükseklikte olduğu sanılmaktadır, Bir söylentiye göre gemiler, heykelin bacakları arasından geçerek limana girermiş, Bir deprem sırasında devrilmiştir.

4. Zeus Heykeli

Zeus Heykeli
Zeus Heykeli

Eskiçağ’ın tanınmış heykeltraşı, Fidias tarafından altın ve fildişinden, Olimpia’daki Zeus tapınağı için yapılmıştı (İ.Ö. V. yüzyıl), 14 m. yükseklikte’dir Hiç bir izine rastlanmamıştır,

5. İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri
İskenderiye Feneri

Mısır’da iskenderiye limanında, girişte bulunan bir ada üzerinde idi. Ptolemeler zamanında yaptırılan fener İ.Ö. 246 yılında tamamlanmıştı. 140 m. yükseklikteki fener binasının tepesinde gece sabaha kadar ateş yakılırdı: İskenderiye feneri, İ.S. 1300’de bir depremde yıkıldı,

6. Mısır piramitleri

mısır piramitleri
Mısır piramitleri

Kahire’nin kuzeyindeki Nil Nehri’nin batı kıyısındaki Giza’da bulunan Büyük Piramitler, antik dünyanın bugüne kadar hayatta kalmış tek harikasıdır. Keops, Kefren ve Mikerinos – üç piramit M.Ö. 2700 ile M.Ö. 2500 yılları arasında kraliyet mezarları olarak inşa edilmiştir. En büyük ve etkileyici olan Khufu, 13 dönümü kaplar ve her biri 2-3 ton ağırlığında 2 milyondan fazla taş blok içerdiğine inanılıyor.

4000 yıldan fazla bir süredir Khufu, dünyanın en uzun binası olarak hüküm sürdü. Aslında, daha uzun bir yapı oluşturmak için modern insanı 19. yüzyıla kadar götürdü. Şaşırtıcı bir şekilde, neredeyse simetrik piramitler, modern araçların veya ölçüm cihazlarının yardımı olmadan inşa edildi. Bilim adamları, Mısırlıların taşları kaydırmak için silindirleri ve kızakları kullandığına inanıyorlar. Eğimli duvarlar, Güneş tanrısı olan Ra’nın ışınlarını taklit etmek için tasarlanmış olan, başlangıçta basamaklar olarak inşa edilmişler ve daha sonra kireç taşı ile doldurulmuştur.

7. Babil Asma Bahçeleri

Babil Asma Bahçeleri
Babil Asma Bahçeleri

Babil’in asma bahçeleri, İkinci Babil devletinin hükümdarı Nabukadnezar (Nabukodonosor) tarafından yaptırılmıştır (İ.Ö. VI. yüzyıl). Üst üste yedi kat olan bu asma bahçeleri, 25 m. yükseklikteki kemerler üzerine oturtulmuştu. Bu katlar üzerinde çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştirilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.