Dünyayı Sallayan Padişah, Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?


Kanuni Sultan Süleyman; 27 Nisan 1495 yılında dünyaya geldi. Annesi, Kırım Hanlığı’ndan Çerkez Hafsa Hatun‘dur. Babası yine Büyük Osmanlı  Padişahlarından Yavuz Sultan Selim’dir.

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmapratorluğu’nda çığır açmış ve Osmanlı tarihinin en geniş topraklarına kavuşan tek  padişahtır. Yine tarihte büyük ses getiren sultanlardan olan asıl adı Roxelanne olan Rus asıllı Hürrem Sultan ile evlenmiştir. Mahidevran Sultan’dan Mustafa, Hürrem Sultan’dan ise Mehmet, Mihrimah, Selim, Beyazıt ve Cihangir isminde çocukları dünyaya gelmiştir. Kanuni lakabı, yürürlükte olan kanunları adaletli ve taviz vermeden en net uygulayan padişah olduğundan dolayı verilmiştir. Yine en fazla fetih gerçekleştiren ve Osmanlı topraklarını genişleten bir döneme sahip olduğu için Muhteşem Süleyman ünvanını da almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman

Şehzadelik döneminde çok sıkı ve iyi bir eğitimden geçen ve kendini güzel yetiştiren Kanuni Sultan Süleyman,  Gülbahar Hatun ninesinden ayrıca eğitim almıştır. Kuyumculuk üzerine ayrı bir tahsil yapmıştır. Edebiyat alanında şiirleri de meşhurdur. Babası Yavuz  Sultan Selim, Süleyman 15 yaşına geldiğinde kendisinden sancağa çıkmak istediğini söyleyince onu sancaklara göndermiş, şarkı Karahisar, Kefeve Saruhan Sancak Beyliklerinde başarıyla görev yapmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Başarıları

30 Eylül 1520’de babası Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine 25 yaşında tahta oturdu. Başka erkek kardeşi olmadığından dolayı tahta çok rahat geçmişti. Kanuni Sultan Süleyman iç isyanlarla çok fazla mücadele etmiş ve bu isyanları başarıyla bastırmıştır. Bu yıllardan sonar Batı’ya 13 sefer düzenlemiş ve bu seferlerde Belgrad ve Rodos’u alarak hem Osmanlı topraklarını en üst seviyeye çıkarmış hem de batıda ve Avrupa’da  büyük nam ve diğer devletlere büyük korku salmıştır. Mohaç Ovası’nda Macar Kralı Layoş’u yenerek bir başka büyük zafer kazanıp Macaristan’ı fethetti. Ardından Viyana kapılarına kadar gelen Süleyman 1526 yılında 1. Viyana kuşatmasını gerçekleştirdi, fakat kötü hava şartları ve bu hava şartlarında çok fazla kayıp vereceğini düşünerek kuşatmayı sonlandırıp Payitaht’a döndü.

Sadrazamı ve Seraskeri olan ve aynı zamanda kadim dostu olan Pargalı İbrahim’i aile sorunları, seferlerdeki başarısızlıklar ve Pargalı İbrahim’in kendisiyle eşit gördüğü düşüncelere girdiğini gören ve Şehzade Mustafa’yı kullanıp tahtı yöneteceğinden şühelendiğden, Pargalı’yı idam ettirdi.

Preveze Deniz Savaşı ve ardından Doğu’da Safevilere karşı büyük bir sefer düzenleyerek Bağdat ve Tebriz’e girmeyi başardı. Yine bu olaylardan sonra 4 Ekim 1553’te sefer halindeyken oğlu Şehzade Mustafa’yı otağına çağırarak tahtına göz diktiği düşüncesiyle cellatlara boğdurarak öldürttü. Daha sonar Pargalı İbrahim Paşa’dan  boşalan Sadrazamlık mevkine Rüstem Paşa’yı tayin etmiştir. Bu arada Şehzade Selim ve Beyazıt arasında kıyasıya bir çekişme yaşanırken aralarındaki savaşı Şehzade Selim kazanmıştı. Bu durum üzerine Şehzade Beyazıt Safeviler’den kendisini korumasını istemiş fakat orada çocukları ile birlikte idam edilmiştir.

Malta seferini kazanamayan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi’ni almak için adeta and içti. Kuşatma başladıktan sonra ilerleyen gut hastalığından dolayı sefer sırasında, 7 Eylül 1566’ da hayata gözlerini yumdu. Zigetvar Kalesi alınmıştı. Fakat padişahın ölümü 42 gün gizlenmiş, daha sonra 2. Selim Belgrad’a geldikten sonra resmi olarak öldüğü Osmanlı halkına duyurulmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.