Ebla Tabletleri hakkında bilgi


Ebla M.Ö 2500 yıllarında bugünkü Suriye’nin başkenti olan Şam ile Türkiye’nin güneydoğusunu içerisine alan bir krallıktı. Eblalıların özelliği pek çok bilgiyi yazılı kayıt altına almalarıyıdı. 1975 yılında bu bölgede yapılan kazılarda 200 bin yazılı tablet parçasından meydana gelen arşiv bulundu. Tabletlerdeki ebla dilini çözen bilim adamları hak dinlerin tarihini anlatan önemli belgeler ile karşılaştılar.

Tevrat, incil ve Kuran’da ismi geçen melek ve peygamberlerin ismi tabletlerde de yer alıyordu. Tabletlerde; melek Mikail – Mi-ka-il, Hz. İbrahim-Ab-ra-mu, Hz. İsmail İş-ma-il olarak yazılmıştı.

Ebla tabletleri tevratın indirilişinden 1500 yıl önce yazılmıştır. Bu tabletlerde Hz. İbrahim’in isminin geçmesi onun tebliğ ettiği dinin tevrattan önce var olduğunu teyit ediyordu. Ebla tabletlerinde kutsal kitaplarda bahsi geçen yerlerde bahsedilmektedir.

Tabletlerde görülen önemli bir ayrıntı ise Lut kavminin yaşadığı yer olan Sodom ve Gomore bölgelerinin isimleri idi. Bilindiği gibi Sodom ve Gomore, Ölüdeniz kıyısında, Lut kavminin yaşadığı, Hz. Lut’un tebliğ yapıp insanları din ahlakına çağırdığı bölge idi. Bu iki yerin dışında ayrıca Kuran ayetlerinde geçen İrem Şehri de Ebla Tabletlerinde geçen isimlerin arasında bulunmaktaydı.

Bu isimlerin en dikkat çekici yanı ise, peygamberlerin tebliğ ettiği kitaplar dışında şimdiye kadar bulunmuş başka hiçbir metinde geçmiyor olmalarıydı. Bu o dönemde peygamberlerin haberlerinin bu bölgelere de ulaştığını gösteren önemli bir belge niteliğini taşımaktadır. Reader’s Digest dergisindeki bir makalede, Kral Ebrum’un iktidarı döneminde Eblalıların dinlerinde değişim olduğu, insanların tanrının adını yüceltmek için isimlerine ön ek kullandıkları kaydedilmiştir.

Ebla Tabletleri

Ebla Tabletlerindeki İsimlerin Önemi

Ebla Tabletlerinde saptanan peygamber isimlerinin çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Çünkü bu isimlere ilk kez bu kadar eski bir tarihi belgede rastlanmaktaydı. Tevrat’tan 1500 yıl öncesine ait olan bu bilgiler oldukça dikkat çekiciydi. Hz. İbrahim’in isminin tabletlerde geçiyor olması, Hz. İbrahim ve onun getirmiş olduğu dinin Tevrat’tan önce var olduğunu teyit ediyordu.

Tarihçiler Ebla’da bulunan tabletleri bu açıdan değerlendirdiler ve Hz. İbrahim ve onun risaleti hakkındaki bu önemli keşif, dinler tarihi açısından önemli bir araştırma konusu haline geldi. Amerikalı arkeoloji uzmanı ve dinler tarihi araştırmacısı David Noel Freidmann da yaptığı incelemelere dayanarak tabletlerdeki İbrahim ve İsmail gibi isimlerin peygamber isimleri olduklarını bildiriyordu. (Bilim ve Teknik Dergisi, sayı 118, Eylül 1977 ve sayı 131, Ekim 1978)

Tabletlerde Geçen Diğer İsimler

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tabletlerde geçen isimler, üç İlahi kitapta bahsedilen peygamberlerin ismiydi ve tabletler Tevrat’tan çok daha eskiydiler. Bu isimlerin yanı sıra tablette başka isimler ve olaylar da işlenmişti. Bu bilgilerden ve yer isimlerinden anlaşıldığına göre ise, Eblalılar ticarette başarılıydılar. Ayrıca yazılarda Ebla’ya uzak olmayan Sina, Gazze ve Kudüs isimleri de geçiyordu. Bu da bize göstermektedir ki Eblalıların bu yerlere ticaret için gitmişlerdir.

Tabletlerde görülen önemli bir ayrıntı ise Lut kavminin yaşadığı yer olan Sodom ve Gomorra bölgelerinin isimleri idi. Bilindiği gibi Sodom ve Gomorra, Ölüdeniz kıyısında, Lut kavminin yaşadığı, Hz. Lut’un tebliğ yapıp insanları din ahlakına çağırdığı bölge idi. Bu iki yerin dışında ayrıca Kuran ayetlerinde geçen İrem şehri de Ebla Tabletlerinde geçen isimlerin arasında bulunmaktaydı.

Bu isimlerin en dikkat çekici yanı ise, peygamberlerin tebliğ ettiği kitaplar dışında şimdiye kadar bulunmuş başka hiçbir metinde geçmiyor olmalarıydı. Bu o dönemde hak dini tebliğ eden peygamberlerin haberlerinin bu bölgelere de ulaştığını gösteren önemli bir belge niteliğini taşımaktadır. Reader’s Digest dergisindeki bir makalede, Kral Ebrum’un iktidarı döneminde Eblalıların dinlerinde değişim olduğu, insanların Yüce Allah’ın adını yüceltmek için isimlerine ön ek kullandıkları kaydedilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.