Ebu Cehil Kebimdir?


Mekke’nin lideri kabul edilen Ebu Cehil, Müslüman karşıtı olması ile bilinmektedir. Gerçek ismi Ebu’l-Hakem olmasına rağmen, Müslümanlara yaptıklarından dolayı, Ebu Cehil (cahilliğin babası) olarak adlandırılmıştır. Mekke’nin lideriolan Ebul Cehil, agresif bir adam olmasına rağmen oğlu İkrime bin Ebu Cehil İslam dinine geçmiştir. Ebu Cehil, islama en karşı olan kabilelerden birinin reisidir. Bu kabileden İslam’a geçen insanlar, onun tarafından topluluktan men edilirdi. Tüccarlara iş verdirmez ve yoksullaşmasını sağlardı.

Köleler, İslam dinine geçtiklerinde ise çok ağır bir şekilde cezalandırılırlardı. Dövülme, kırbaçlanma, susuz ve yemeksiz bırakma Ebu Cehil’in en büyük cezalarıdır. İslamiyet’in başladığı dönemden itibaren, İslam’a hep karşı çıkan ve inanılmaz eziyetler eden bu şahıs, İslam dininin ilk iki şehidi olan Ammar Yasir ve annesini katleden kişidir.

Müslümanların, dinleri uğruna evlerini ve yurtlarını terk edip, Medine’ye hicret etmelerinden sonra, İslam karşıtlığında davranmaya devam ederek, Bedr savaşının çıkmasına neden olmuştur. Hz. Peygamber’in sulh teklifini kabul etmeyen, harp yapılmasını engellemek isteyenlere karşı çıkarak, onları korkak olarak kışkırtmış ve savaşı başlatmıştır. İki Medineli Müslüman tarafından yaralanmış ve Abdullah Mes’ud tarafından başı kesilerek öldürülmüştür.

Böylece, İslamiyet’ dönemindeki firavunu olarak bilinen Ebu Cehil H.624 yılında ölmüştür. Kardeşleri Haris, Seleme, As ve Halid’dir. Ebu Cehil ve As Bedr savaşında kafir olarak ölmüşlerdir. Halid, Bedr’de esir düşmüş, kafir olarak kabul edilmiştir. Seleme ve Haris ise Müslüman olmuşlardır. İlk Müslüman Seleme’dir. Müslüman olduğu için de pek çok işkenceye maruz kalmıştır. Haris ise iyi bir İslam hayatı yaşamış, Yermük savaşında şehit olmuştur.

Ebu cehil, makam ve mevki sahibi zengin bir tüccardır. Çalmak, yalan, rüşvet, ihanet, zulüm onda fazlası ile vardı. Acı dilli, asık suratlı bu adam ve onun gibiler tarih boyunca, hep var oldular. İçi İslam düşmanlığı ile dolu, makam sahibi insanlar hep kötülük ürettiler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.