Ebu Mansur el-Herimî el-Harranî kimdir?


Ebu Mansur el-Bağdadî el-Herimî, “el-Hâfız, el-Hanbelî, el-Harranî” Harran’da doğmuş ve ilk tahsilini orada görmüştür. Harranlı bir hadisçi olan Ebu Mansur’un künyesi, cezîre sözcüğünün küçültülmüş ismi  “Cüzeyrî’dir.

Her Harranlı gibi, bu da ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Bağdat’a giderek orada bulunan hadisçilerden hadis dersleri almıştır. Bağdat”ta özellikle İbn el-Ahdar’ın, Harran’da da Ruhavî’nin hadis derslerini çok dinlemiştir. Ayrıca Cezîre, Haleb ve Şam’da hadis âlimlerinden hadis bilmi usulünü öğrenmiştir. Cüzeyrî’nin hocaları; Ebu’l-Yemen el-Kindî ve başkaları idi.

Herkese faydalı olan hâfız bir zattı. Kıraatte çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Çok hızlı ve kaliteli okumasıyla tanınmıştır. Hadis risaleleri, büyük bir tarihi, makale ve başka risaleleri de vardı. Risalelerini uel-Müstev’ab”m yazarı Sâmirî’ye yazarak bazı sıfatları yanlış yorumlamasını yadırgadığını bildirmiştir.

Halife Mustansır, bu zatı, İbn en-Neccâr ile birlikte Mustansırıyye Medresesi’ne bağlı Daru’l-Hadis’e hoca ve şeyh olarak tayin etmiştir. Hicri 643 (m. 1245) yılında, 3 Cemazilula’da Bağdat’ta vefat etmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.