Edige Destanı


Bu destanda XIII yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığının XV. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılısı anlatılmaktadır. Destanın adı, Altınordu Hanı ve bu destanın kahramanı Edige Mirza Bahadır’a atfen verilmistir. Edige Mirza Bahadır’ın devletini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler, ölümünden sonra XV. yüzyılda destan haline
getirilmistir.

1820’yılından itibaren yazıya geçirilen Edige destanının Kazak-Kırgız, Kırım, Nogay, Türkmen, Kara Kalpak, Baskırt olmak üzere altı rivâyeti tesbit edilmistir Çesitli Türk guruplar arasında Alp Er Tunga ve Oğuz Kağan gibi ilk Türk destanlarının izlerini tasıyan Türk kahramanlık dtünya görüsünü temsil eden burada bahsi geçenler kadar yaygınlasmamıs ortak edebiyat geleneği içinde yer almamıs pek çok baska destan örneği bulunmaktadır.

Osmanlı sahasında destandan hikâyeye geçiste ara türler olarak da nitelendirilen çok tanınmıs ve bir çok Türk topluluklarınca da bilinen Köroğlu örneği yanında daha sınırlı alanlarda tesbit edilen Danismendname , Battalname gibi ilgi çekici örnekler de bulunmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.