Eflatun (Platon) kimdir?


Eflatun (M.Ö. 427-347). Yunan filozofudur. Asıl adı Aristokles‘tir. İslam dünyasında ise Platon olarak bilinir. Batılılar Platu derler. Atina’da doğdu. Söylenilene göre doğduğu gün öldü. Eflatun Atina’nın soylu bir ailesine mensuptu. Ailesinin aracılığıyla ünlü bilgin Sokrates’in öğrencisi oldu. Sokrates’in fikirleri Eflatun kanalıyla günümüze ulaştı.

Eflatun Sokrates’in öğrencisi olmadan önce atletizm, şiir ve tiyatro ile uğraştı. Hocasını tanıdıktan sonra bunlardan vazgeçti. Kendi ifadesine göre İtalya ve Sicilya’ya gitti. Orada hükümdar 1. Dionysius ile tanıştı. 2. Dionysius’a öğretmenlik yaptı. Bu vasıta ile politikaya karıştı. Beklediği sonuca erişemeyince, politikayı bıraktı. Atina’ya döndü. 387 yılında Academia’yı kurdu. Burada yetiştirdiği öğrencilerden en ünlüsü Aristo oldu.

Eflatun kurduğu akademide dersleri karşılıklı konuşma şeklinde verdi. Yaşlılığında ders verme şekli anlatma şekline dönüştü.

Eflatun dünyanın en büyük filozoflarındandır. Felsefede idealizmin kurucusudur. Eserlerini diyalog şeklinde yazmıştır. Kendi düşüncelerni hocası Sokrates’e söyletmiştir.

Devlet adlı eserinde ideal bir şehir-devletin nasıl olacağını ve nasıl kurulabileceğini anlatır. Çocukluk ve gençlik eğitiminde edebiyatın önemini işaret eder. Şehir devletini ordu-gençlik koruyacaktır. Koruyucu ordu-gençlik doğruyu, iyiyi, güzel öğrenmelidir.

Eflatun varlık alemini ikiye ayırır

1- Görünen alem bu alem hayalidir. Geçici ve değişkendir. Duyu organları ile kavranır. Bilgi sanma bilgisidir. Bilgi Haz ve istek önemlidir.

2- Hakiki alem: Eflatun’un idea alem dediği alemdir. Bu alemde ahlak önemlidir. Bir bütün olarak akılla kavranır.

İki alem de sınırla birbirinden ayrılmaz. Görünen alemden seviyeli olarak hakiki alme geçilir. Hakiki alemin en üst derecesi mutlak iyi dir. İnsanlar mutlak iyi ye varlıdır. Bunun için gereken şartlar da şunlardır: Nefis terbiyesi, mantık, hitabet, felsefe ve mutlak iyi ye dayanan devlet felsefesi.

Eflatun’un Batı’da ve Doğu’da büyük şöhreti vardır. İslam düşünürleri ondan çok etkilenmişlerdir.

Ellialtı kitabı vardır. Bunlardan bazıları: Sokrates’in Müdafaası, Devlet, Kanunlar, Şölen, Kriton, Phaidon, Protagroras, Philebos, Küçük Hipias, Büyük Hipias.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.