Efsane Nedir?


Bütün Halk Edebiyatı’nın geleneklerinde yerini almış olan türlerden biri efsanedir. Dilimize Farsçadan girmiş olan efsane Eski Türkçemizde saw, sab ve kep gibi kelimeler ile ifade edilmiştir. Halkın ağzında şekillenen ve ağızdan ağıza dolaşan efsane, olağanüstü nitelikler taşımakta olan hikâyelerdir.

Yeryüzünde yaşamış olan her milletin farklı efsaneleri vardır. Efsanelerin temelinde olan olay halkın hayalinde şekillenerek nesilden nesle aktarılmaktadır. Her milletin kendi diline ait olan efsaneleri vardır. Bu efsanelerden bazıları çoğu millet tarafından benimsenmiştir ve aynı efsane farklı isimler ile birçok dile yerleşmiştir.

Efsanelerin genel özellikleri şu şekildedir:

-Kısa halk anlatıları olmaları,

-Tek bir motif etrafında şekillenmeleri,

-İçerisinde dini unsurlar bulundurmaları,

-Gerçekliğin objektif olmaması,

-Olağanüstü olması,

-Kalıplaşan ifadelere yer vermesi.

Efsaneler konularına göre 4 ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki dünyanın yaradılışını ve kıyamet günlerini anlatmakta olan yaratılış efsaneleridir. Tarihi dönemleri anlatan tarihi efsaneler de bir diğer grupta yer alır. Dini unsurlar barındıran dini efsaneler ve olağanüstü varlıklar ile kişileri anlatan ve olağanüstü güçleri konu edinen efsaneler olarak ayrılmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.