Ekoloji Nedir?


EKOLOJİ HAKKINDA BİLGİ

Ekoloji Nedir? Ekosistem sadece ‘ekolojik sistemler’ anlamına gelir. Ekoloji, ekosistemlerin incelenmesi olarak tanımlanır . Ekolojistler bir ekosistemdeki tüm organizmaların etkileşimini incelerler. Çalışma, binlerce bitki ve hayvan arasında, toprak altında yaşayan mikropların rolünde tropik yağmur ormanlarının Dünya atmosferi üzerindeki etkilerine karmaşık etkileşimler içeriyor . Ekoloji uzmanları tarafından yapılan çalışma, çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir ve çevrenin iyileştirilmesi, doğal kaynakların idaresi ve halk sağlığının korunması yoluyla olumlu bir şekilde yaşamlarımızı etkileyebilir .

Amerika Ekolojik Topluluğu, Ekoloji Nedir? “Ekoloji, insanlar da dahil olmak üzere canlı organizmalar ve bunların fiziksel çevreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması; Bitkiler ve hayvanlar ile çevrelerindeki dünya arasındaki hayati bağlantıları anlamayı amaçlıyor. Ekoloji ayrıca ekosistemlerin yararları ve çevre kaynaklarını gelecek kuşaklar için sağlıklı bırakacak şekilde nasıl kullanabileceğimiz hakkında bilgi sağlar . ”

Ekoloji Nedir? Ekolojinin ne olduğunu anlamanın en iyi yolu, onu belirli bir çevredeki ilişkilerin incelenmesi olarak düşünmektir . Hatta bir “ofis ekolojisine” sahip olabilirsiniz. Bilim insanları, kaynakların yaşam formları, doğal büyüme ve bozunum döngüleri ve evrim içindeki denge ve yaşam formları ile nasıl eklendiğini ve yeni gelişmeler yoluyla ekolojiyi hareket ettirmeye başlamalarını inceliyor. İncelenen ekolojinin birçok farklı türü var olsa da, temelleri ile başlamak en iyisidir.

Temel Ekoloji Türleri

Ekoloji

Bütün ekoloji parçalanır ve üç temel türe ayrılır. Temel tiplerin her birinde, ekolojileri daha da parçalayabilirsiniz, ancak bunlar, bir ekoloji neyin ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacaklardır.

1. Koruma Ekolojisi – Bu, doğal dünyanın ekolojisine ve insanoğlunun varlığı veya müdahalesi olmaksızın nasıl var olduğuna ve varlığın varlığı ve müdahalesi ile varlığa nasıl sahip olduğunu ifade eder. Çölde farklı alanlarda bulunmak ya da halka açık alanların bir kısmını, koruma alanları olduğu için, giriş ya da yasakla bir kenara koymak yaygın bir uygulamadır. Koruma alanları, koruma ekolojilerini korumak için bir kenara bırakılmıştır.

2. Kentsel Ekoloji – İsme göre tahmin edebileceğiniz gibi bu, kentsel alanlardaki yaşam dengesine odaklanmıştır. Hem koruma hem de insan ekolojisini içerir, ancak ekolojik istifin aşamaları kendi varlığı olarak incelendiğinde, bir kentsel ekolojinin doğası o denli farklıdır. Kentsel ekoloji, insan yaşamının bir alan üzerindeki etkisini, kentlerin ve kentsel alanların kaynakları nasıl yönettiğini ve bu benzersiz ortamlardaki büyümenin ve bozulmanın döngüsünün ne olduğunu inceler.

3. İnsan Ekolojisi – İnsan ekolojisi çok yönlüdür. Nüfus ve ölüm oranlarına, kaynak tüketimine, koruma çabalarına ve insanların bitki, hayvan ve diğer insan hayatını nasıl etkilediğine büyük ölçüde odaklanmaktadır . İnsan ekolojisinde, insan ırkının atmosfer, uzay ve okyanus üzerindeki etkisini inceleyen insanlar da bulacaksınız.

Ekolojik Ardışıklık Aşaması

Bu ekoloji tiplerinin her biri, üç ekolojik ardıllık safhasından geçer . Süksesyon, ekolojinin bir evresindeki gelişimin sonraki aşamaya nasıl izin verileceğini tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu çok düzenli bir süreç gibi gözükse de, ekoloji bozulursa bir aşamaya geri dönebilir veya ileri götürebilir. Arka planı daha iyi açıklamak için bir orman yangınının bir dağın kenarındaki hayatı yok ettikten sonra ne olacağı örneğini kullanacağız.

1. Birincil – Bu bir ekolojinin başlangıç ​​aşamasıdır. Dağın bu tarafında, rüzgar atmış, insanlar tarafından bir koruma çabasıyla ekilmiş olan tohumlar tekrar canlanmaya başlayabilir ve alan, avlanmaya ya da korunmak için yaşayan farklı türlerden hayvan hayatı kazanabilir. Birincil ekolojiyi anlama anahtarı, bölgenin destekleyebileceği en az yaşamla başlar ve ardından gıda veya kaynak zincirinde bir sonraki yaşamı izler.

2. İkincil – Ekolojinin ikinci aşamasında, orman alanında hayat yeniden başladı. Çimen ve çiçekler büyüyebilir, küçük kuşlar ve memeliler geri dönebilir ve doğumun bozulması için tohumun iki veya üç döngüsü meydana gelmiş demektir. Bu daha sonra yaşam döngüsünü tamamlamak için döngüde daha fazla predatör getirir.

3. Dantel – Ekolojik ardıllığın doruk noktasında, beklediğiniz tüm bitki ve hayvan yaşamı ile tekrar dağda gelişen bir orman görür. Ormanın hala genç olmasına, ancak iyi kurulabilmesi için yaşlanmaya başladığı için, yangın konusunda çok az kanıt var. Bu noktada ekoloji, kaynakları aşırı kullanmaya ve korumaya ihtiyaç duyulduğundan yavaş yavaş azalmaya başlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.