Emevilerin Yıkılmasının Nedenleri


Emeviler İslam dünyası ile iyi ilişkiler kurmamış ve İslam dünyasına bir takım zararlar vermiş bir devlettir. Yanlış politikalar ve Türk düşmanlığı gibi faktörler Emevilerin yıkılmasının ana nedenleri arasında yer alır.

Emevilerin Yıkılma Nedenleri

Emeviler
Emeviler

Emevilerin yıkılmasının en büyük nedeni Arap milliyetçiliği yaparak devleti ayakta tutmak istemeleridir. Çünkü Emeviler Araplardan başka topluluklara insan değeri vermemişlerdir. Bunun dışında Emevilerin Hz Muhammet soyundan gelen kişilere karşı kötü davranmaları, olumsuz politikalarından dolayı dönemin önde gelen devletlerinden Abbasilerin onlara karşı siyasi oluşumlara girişmesi, Araplar arasındaki mücadelelerin dozunun artması ile birlikte mücadelenin yerini kabile savaşlarının alması, Türklerin Emevilerin politikalarından rahatsız olması ve Arap olmayan halkın kendini Araplardan üstün olarak göstermek için bir takım faaliyetlerde bulunması gibi nedenlerden dolayı devlet içinde kısa sürede siyasi otorite bozulmuş ve devlet yıkılma noktasına gelmiştir.

718 yılında kurulan devlet yanlış politikalar ve Araplar arasındaki saltanat kavgaları nedeni ile iyice zayıfladı ve 750 yılında Abbasiler tarafından yıkıldı. Emevi halifesi Mervan Bin Muhammed’in Abbasiler tarafından öldürülmesi ile devlet resmen yıkılmış oldu.

Emevilerin Yıkılış Nedenleri Maddeler Halinde

✓ Sınırların genişlemesi ile yönetimin zorlaşması ve merkezi otoritenin zayıflaması

✓ Arap milliyetçiliği politikasının diğer milletler üzerindeki olumsuz etkisi.

✓ Abbasi’lerin Emevilere karşı yıkıcı çalışmaları

✓ Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere iyi davranılmaması.

✓ Türklerin Emevi yönetiminden memnun olmaması ve isyanları desteklemesi.

Emevi Devleti’nin uyguladığı politikalara karşı ilk isyan Horasan’da başlamıştır. İran ve Irak’a yayılmıştır. Ebu Müslim adındaki bir Türk komutanın başlattığı bu isyan sonucu, son Emevi halifesi II. Mervan Mısır’a kaçmıştır. Orada yakalanıp öldürülmesi ile de 750 tarihinde Emevi Devleti sona ermiştir.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.