Emine İsminin Anlamı


Her birimizin sahip olduğu isimler, farklı farklı anlamlara ve manalara sahiptir. Doğduğumuz andan itibaren, aile büyükleri tarafından bizlere verilen isimleri, ömrümüz boyunca beraberimizde taşırız. Verilen isimler hem günlük yaşantımızı etkiler, hem de psikolojik olarak sahip olacağımız ruh haline etki sağlar. İnsanlara da kendimizi tanıttığımız isimler, bizler için büyük önem arz eder. Bu isimlerden birisi olan Emine ismi, oldukça güzel bir anlama sahiptir.

Kız çocuklarına verilen Emine ismi, Arapça kökenli bir isimdir. Asıl kökü Amine olan Emine ismi, inanılır, sakıncasız, güvenilir kişi ve korkusuz kişi gibi manalara sahiptir. Ülkemizde her 99 kişiden 1’i Emine ismine sahiptir. Emine ismine sahip kişiler genelde duygusallıkları ile ön plana çıkarlar. Bu yüzden üzülmeye meyillidirler, fakat çoğu zaman üzüntü ve mutluluk duygularını bir arada yaşarlar.

Oldukça kırılgan ve narin bir yapıya sahip olan Emine isimli kişilerle, kurulan ilişkilerde dikkatli olunmalıdır. Ayrıca Emine ismine sahip kişilerin sezgilerinin oldukça güçlü olduğuna rivayet edilir. Bu nedenle çoğu durumdan, kendi ön gördükleri şekilde çıkarlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.