Emperyalizm nedir?


Emperyalizm, bir devletin kendi sınırları dışındaki başka ülkelerin rızası olmadan egemenlik kurma yönündeki politikasıdır.

Lenin’e göre ise emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıdır.

Kapitalizm tekelci aşamaya vardığında ürettiği fazla ürünleri fazla ürünleri satmakta zorluk çeker ve bu da bir takım krizlere sebebiyet vermektedir. Maksimum kar amacı ile maksimum üretim yapan kapitalistler ellerinde kalan ürünleri satmak için yeni pazar alanları yaratmaya yönelirler. Bu anlamda diğer ülkeleri askeri, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda işgal ederler. İşgal ettikleri ülkelerin bağımsızlığını elinden almak ile kalmaz ülkenin doğal kaynaklarını da ele geçirirler.

En nihayetinde işgal ettikleri topraklara ellerinde kalan fazla malları satarak hem o bölgenin esnaf ve yerli üretimi yok ederken hem de doğal kaynaklarını sömürerek ikinci bir defa darbe vurmuş olurlar.

ABD’nin 2003’teki Irak işgali buna bir örnektir. İşgalden önce hemen hemen hiçbir ABD firmasının bulunmadığı Irak bugün McDonals gibi büyük tekelleşmiş ürünlerin pazar haline dönüşmüştür.


E-posta hesabınız yayımlanmayacak.