Epistemoloji Nedir?


Kelimenin iki yunanca kökü var. Epistem yani bilgi anlama ile Loji yani bilim ve öğrenme. Kısaca epistemoloji bilgi birimi veya kavrama bilimi diyebiliriz.

Felsefede epistemoloji genel olarak bilginin öğrenilmesi kavramıdır. Bilgi bilimi, bilgi kuramı ve sınırları ile ilgilenmek demek mümkündür.

Episttemolojinin ele aldığı temal sorunlar; bilgi ne anlama gelir, kişi bir şeyi nasıl bilir. Gerçek bilginin temeli nedir? gibi sıralanmaktadır. Bilgi nedir? dayanaklandırılmış ya da gerçek olan inançtır. Yani bir iddiayı dayanaklandırabiliyor, kendisinin doğruluğun tespit edebiliyor ve buna inanıyorsak ona bilgi diyebiliriz.

Epestemolojinnin ana dalları

Epistemolojinin iki ana dalı var, deneyselcilik (ampirik), akılsal (rasyonel).

Deneyselcilik; gerçek bilgi öncelikli olarak algılarımızdan kaynaklanır. İnanç ve iddialarımızın dayanaklandırılması ve kanıtlandırılması için deneyim ve gözlemlerimize atıfta bulunmak çok önemlidir, bilginin en önemli kaynağı olarak fikir veya gelenekler öncelikli olmaz.

Akılcılıkta ise; inanç ve iddiaların dayanaklandırılmasında deneyin ve gözlemlerin dışında muhakemeye önem verilir. Yeni bilginin kaynağı etrafımızdaki dünyayı algılayışımız değil mantıklı insan zihnidir. Bu öğretiye göre araştırmalar muhakeme ile doğrulanabilir.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.