Erezyon Nedir ve Erezyondan Korunma Yolları Nelerdir


Erozyon, akarsular ve rüzgarlar gibi etkenlerle toprağın aşındırılması, sürüklenmesi olayıdır. Yeryüzünde doğal bir denge içerisinde erozyona rastlanır. Rüzgar, yağışlar vb. doğal olaylar toprağı aşındırır; ancak toprağın yüzeyinden az miktarda gerçekleşen bu aşınmanın sonunda alttan yeni toprak meydana gelmektedir.

Bu bakımdan doğal denge içerisinde bu tip bir erozyonun çevreye zararı olmaz. İnsanların tarlalarda yer açmak adına ağaçları kesmesi, doğal bitki örtüsüne zarar vermesi gibi nedenler erozyonu arttırır. Toprak kaymasını, aşınmasını engelleyen ağaçların, doğal bitki örtüsünün ortadan kaldırılmasıyla çok miktarda toprak aşınır ve sürüklenir. Doğal olmayan bu erozyon sonucunda toprak yüzeyi incelir. Toprak örtüsünün altında kalan kayalıklar ortaya çıkar ve bu durum da toprağın tarım bakımından işlenemez duruma gelmesine, zamanla canlıların yaşam alanlarının daralmasına yol açar. Erozyonu oluşturan doğal etkenler ise; iklimin etkisi, arazinin eğimli olması, akarsu taşkınları gibi etkenlerdir.

Türkiye, erozyonun sık yaşandığı ülkelerin başında gelir. Doğal erozyon ve toprağın, bitki örtüsünün insan eliyle tahrip edilmesi bu sonucu doğurmaktadır. Erozyonu engellemek kısmen de olsa mümkündür. Toprakların bilinçli kullanılması için gereken önlemler arasında; nadas alanlarının azaltılması, ağaçların korunması, otlakların hayvanlarca kullanımının azaltılıp ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması, çıplak arazilerin ağaçlandırılması sayılabilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.