Ergoterapi Nedir?


Ergo, yunanca iş-uğraş demek. Bir aktivite edindirerek hastaya yapılan terapi ve rehabilitasyon programıdır. Hayata küsmüş, benim yapabileceğim bir şey yok diyen insanları insanları tekrar hayatın merkezine çekmeyi amaçlayan bir programdır.

Ergoterapist gün boyu aktiviteyi belirleyerek bir uğraş ile kişiyi hayata kazandırır. Eğer hastalığın elinde bir sorun ise fizyoterapist hastanın sadece eli ile ilgilenirken ergoterapist o hastaya heykeltraş yaptırarak hem elini iyileştirir hem de bir uğraş bir yetenek kazandırır. Ergoterapistin psikologlardan farkı, teori de kalmayarak işi eyleme dökmesidir. Verilen telkinleri iş-uğraş ile eyleme döktüren kişidir.

Ergoterapinin amaçları:

  • Engelli kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak
  •  Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak engelli kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmak
  • Engelli bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olmak ve Avrupa iş kazandırma stratejilerini ülkemizde uygulayabilmek
  • Engelliler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, şiddet gören kadınlar, AIDS’li kişiler ve yaşlıların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamak
  • Anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştirmek.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.