Ertuğrul Gazi kimdir? hayatı ve hakkında bilgiler


Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğmuştur. Babası Süleyman Şah annesi Hayma Hatundur. Oğuzların bozok kolunun kayı boyuna mensuptur. Osmanlı Devletinin kurucu olan Osman Bey’in babasıdır. Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar adlarından 3 kardeşi vardır.

9. asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları yaklaşık 50 bin hane olmak üzere diğer oğuz boyları ile beraber moğol istilasının etkisi ile Buhara ve Semerkant üzerinden Ceyhun Nehrini geçerek Horosan bölgesine yerleştiler.

11. asırın ikinci yarısında selçuklularla beraber Azerbaycan üzerinden doğu anadoluya van gölünün batısında yer alan ahlata ulaştılar. Süleyman Şah aşireti ile beraber 25 şubat 1221 tarihinde ahlattan kalkarak erzincan taraflarına doğru yola çıktı. Amasya’da bir kaç gün kalarak bu bölgede bulunan gürcüler ve trabzon rum imparatorluğuna karşı savaştı fakat bu ülkede büyük bir mera bulamadı. O sıralarda halepte bulunan eyyübü devleti şubelerinden bir hükümdar haçlılar ile çarpışmak üzere Süleyman Şah’ı halebe hareket etti. Süleyman Şah bütün oymakları ile beraber amasyadan yola çıktı. Fakat Süleyman Şah, fırat nehrini geçerken atının suya batması sonucu 60 yaşında vefat etti.

Süleyman Şah’ın 4 oğlu vardı. Sungur Tekin ve Dündar’ın bulunduğu aşiret ise 444 çadır ile beraber yeni bir yurt aramak için yollara koyuldular. Ankara’ya gelerek karacadağ’a yerleştiler. Bir rivayete göre; bu yolculuk sırasında Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen’de Selçuklular ve Harezmşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlılar Selçuklu safında yer almışlar ve Harezmşahlar’ın yenilmesini sağlamışlardır.

Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri’de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya’ya gönderilen Ertuğrul Gazi’nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi’nin Anadolu’daki ilk konak yeri Karacadağ’dır.

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleşince, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede Bizanslılara karşı savaşlar verdi. İnegöl ve Yenişehir’e akın düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeni derbendi’nde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi’yi taltif ederek Eskişehir (Sultanönü) ve çevresini dirlik olarak verdi.

Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat, Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferlerden dolayı “Gazi” ünvanı aldı.

Selçuklu Devleti’nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakârlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakârlığının neticesinde Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır.

Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Bey (1258-1326) adlarında üç oğlu oldu.

Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecik, Sögüt ilçesinde vefat etmiştir. Sögüt ilçesi’nde her yıl Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri yapılmaktadır.

Oğlu Osman Gazi´ye yaptığı vasiyeti ile altı asır boyunca ayakta kalacak olan bir devletin idarecilik ruhunun temellerini atmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.