Eskimolar kimdir? özellikleri nelerdir?


Kuzey kutup bölgelerinde yaşayan insanlara eskimo denilmektedir. Bugün dünyada, Gröland’da 45 bin, Kuzey kanada’da 24 bin, Alaska’da 35 bin, Rusya’da 1.500 olmak üzere toplamda 100 bin eskimo yaşamaktadır.

Eskimolar iglolarda yaşarlar

Eskimo kelimesi “çiğ besin” anlamına gelir. Bu ismin onlara Eskimolar’dan pek de hoşlanmayan Amerika kızılderilileri tarafından verildiği tahmin ediliyor. Eskimolar kendilerine halk anlamına gelen “inniut” adını verirler.

Eskimolar, Sibirya ve Alaska birleşikken Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç etmişlerdir. Binlerce yıl boyunca bitki olmayan buz kütlelerinde avcılık ve balıkçılık ile yaşamışlardır. Avları zıpkın, mızrak ve okla avlayan eskimolar, farklı avlanma teknikleri de geliştirmiştir. Doğayı ve hayvanların davranışlarını gözlemleyerek avlanmışlardır. Buz üzerinde delikler açmak, fokların hava alma deliklerini bulmak gibi teknikleri vardır.

Avlanılan hayvanın eti kurutulur veya dondurularak saklarlar. Derisi kıyafet, kaslardan iplik, kemiklerden iğne ve zıpkın yaparlar. Özellikle fok derisi kıyafet için en uygun olandır.

Katı buz haline gelen kar bloklarından yapılan evlerde veya hayvan derisinden yapılan çadırlarda kalırlar. Balina ve fok yağları yakacak olarak kullanılır, kandiller de bunlarla yakılır. Eskimolar, bu zor iklim koşullarına çok başarılı uyum sağlamışlardır.

Eskimolar, Avrupalı tüccarlar ile tanışınca avladıkları hayvanları onlarla takas ederek bir ticaret düzeni kurdular. Tüfek, ahşap tekneler bu yolla kullanılmaya başlandı. Kanada hükümeti yerleşik yaşamaları için konutlar yaptı.  Bu etki sayesinde çağdaş prefabrik evlerde ve mobilyalar ile yaşam başladı. Köpek kızakları yerine, kar otoları, motorlu kızak kullanılmaya başlandı. Eskisi gibi avcılık, balıkçılık yapmıyor bunun yerine rafinerilerde ve madenlerde çalışıyorlar.

Eskimolar nereden geldi

Eskimoların yaşam yeri.

Bilimsel nitelikte çalışmalar, Eskimolar’ın bir tür Kuzey Amerikalı Kızılderili soyundan geldiğini belirtmektedir. Her ne kadar Moğol tipinde bir görünüşleri varsa da, aynı görünüşte yerlilere Kuzey ve Güney Amerikanın başka bölgelerinde de rastlanmaktadır.

Kızılderililerin geri kalan diğer bütün boyları gibi, Eskimolar da aslında Asya kökenlidir. Başka türlü söylemek gerekirse, bütün Kızılderililer gibi onlar da Asya’dan gelmişlerdir. Kuzey Amerika’ya ilk Eskimoların Behring Boğazı vb Alaska yoluyla, yaklaşık olarak 2000 ile 3000 yıl önce geldiklerine inanılmaktadır.

Bunlardan bir kısmı Alaska’nın batı sahilleri boyunca ilerlemiş, sonra daha güney sahillerine yönelerek şimdiki Anchorage şehrinin bulunduğu yere kadar ulaşmışlardı. Ötekiler Aleutian Adalarına geçmişlerdi. Fakat içlerinden çoğu Alaska ve Kanada’nın kuzey sahilleri boyunca doğu yönünde yayılmışlardı.

AvrupalIlarla Eskimoların bilinen ilk karşılaşması, İsa’dan sonra 1000 yıllarındadır. Kuzeyliler (Norslar) Amerika’ya ilk ayak bastıklarında, orada Eskimoları görmüşlerdi. Bu karşılaşmanın olduğu asıl bölgeler Labrador ve Newfound land yöreleridir. Eskimolar daha sonra Grönland’da da Kuzeylilerle karşılaşmışlardır.

Onikinci ve Onüçüncü yüzyıllarda,Grönland’da Eskimolar ile Avrupalılar arasında büyük ölçüde evlenmeler olmuştu, bugün görülen Eskimoların çoğunun Avrupai tipi evliliklere kadar uzanır. Bazı Eskimoların iskandinavyalı gibi uzun boylu, sarışın,bazılarının ise italyanlar gibi esmer görünüşlü olmaları gene bu evliliklerin sonucudur. Eskimoların kuzeyde yaşamasının nedeni büyük bir olasılıkla avcılıkla geçinmelerine bağlanabilir. Gerçekten de Eskimoların hayat tarzı, yaşama biçimi ve geçimleri avcılık esasına dayanır. Kuzey Amerika’da avcılığa en uygun bölgeler de kuzeydedir. Dolayısıyla koşullarına büyük bir kolaylık hatta rahatlıkla uydukları kuzey topraklarında yaşamalarını, yadırgamamak gerekir.

KAYNAKÇA:

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0glo
  2. http://cografyamiz.blogcu.com/eskimolar-ve-evleri-iglo/2968311

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.