Faşizm Nedir?


Faşizm, totoliter bir otoriter rejimi olarak tanımlanmaktadır. Devlet idaresinde diktatörlük anlamı taşıyan bir anlam olmuştur.

Faşizm, 1942 ile 1945 yılları arasında İtalya’da Mussolini tarafından kurulan rejimde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu rejim sosyalizme ve özellikle marksizme karşı bir tepki olarak doğmuştur. Ancak bazı müellifler faşizm sözünü 19. yy başlarına kadar indirmektedirler. Bunlar fransız ihtilali ile başlamış solcu radikal hareketlere eski hakim sınıflarının gösterdiği mukavemeti de faşizm kelimesi içerisine almışlardır.

Faşizmde siyasi hayata tek bir parti hakimdir. Mülkiyet hakkı ve kapitalimz devam etmekle beraber iktisadı organlar siyasi iktidarın mutlak kontrol altındadır.

Kaynaklar: https://www.epsikoterapi.net/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.