Felsefe Nedir? Filozof Nedir ve Filozofların Görevleri Nelerdir


Filozof Nedir?

Okulda, filmlerde ve günlük hayatın belirli alanlarında zaman zaman kulağa gelen filozof kelimesinin felsefe ile ilişkisi olduğu az çok tahmin edilebilir. Buna göre filozof nedir? sorusunun cevabı da bu tahmini doğrulamaktadır. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişiminde çeşitli katkıları olan kişilere filozof adı verilmektedir. Sakin ve kendi halinde yaşayan bu kimseler, felsefe yapmaya oldukça meraklıdırlar. Hayat içerisinde yaşanan her olayı kendilerine özgü biçimde yorumlarlar. Aynı zamanda felsefe kavramının oluşmasında başkarakterdirler. Bu durumda felsefe nedir? sorusuna da filozof kavramı üzerinden cevap verilebilir. Çünkü felsefe kavramı da filozof kelimesinden oluşmuştur. Anlamı ise bilgelik sevgisidir. Felsefeciler bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilerdir.

Filozofların Görevleri Nelerdir?

Filozof ve felsefe kavramlarından sonra, filozofların görevleri nelerdir sorusu da cevap bulmalıdır. Filozoflar felsefe ile sürekli iç içe yaşayarak onu günlük hayatlarında da kullanırlar. Sürekli güzel düşünüp, hayatı kendilerine göre yorumlarlar. Ortaya hayatı güzelleştirecek fikirler sunarak insanların yaşamına katkı sağlarlar. Bu durumda hayatınızdaki engelleri aşarak gerçeklere de ulaşmanızda önemli kişilerdir. Gerçekleri görebilmeniz için de hayata objektif bakabilmeyi öğretirler. Bilimsel konuşmak yerine kendi düşüncelerine göre birçok soruya cevap üretirler. Bu cevaplar yalnızca bir tane değildir. Her soruya birden fazla cevap üreterek en doğru cevabı bulmaya çalışırlar. Hayata güzel bakarak güzel düşünceler üretme gayreti içindedirler. Yanılgılara kapılmadan gerçekleri keşfetmeyi isterler ve bu gerçeklerde ortaya çıkan sıkıntılara çözüm üretirler. Ürettikleri fikirleri sayesinde felsefenin gelişmesinde büyük öneme sahip kişilerdir.

Filozofların Toplum İçerisindeki Önemi Nedir?

Filozofların görevlerini bildikten sonra, filozofların toplum içerisindeki önemi nedir? sorusu da kendiliğinden cevaplanacaktır. Buna göre filozoflar hayata daima olumlu bakabilmeyi gösterdikleri için düşünceleri de son derece önemlidir. Geçmiş dönemlerden günümüze kadar yaşamış birçok filozofun düşünceleri günlük hayatın çeşitli alanlarında uygulanmaktadır. Özellikle yaşanan bu stres dolu çağın şifacıları olarak büyük öneme sahiptirler. Psikologların hastaları için sunduğu tedavi yöntemlerinde büyük ölçüde filozofların düşünceleri kullanılır. Her psikolog aynı zamanda bir filozoftur. Gerektiğinde kendi düşüncelerini üreterek, hayata olumlu bakabilmeyi hastalarına aşılamaktadırlar. Tüm bunlara bağlı olarak her toplumun şekillenmesinde de filozofların düşünceleri etkili olmuştur. Bu yüzden filozoflar ve etkin düşünceleri tüm toplumlar için son derece önemlidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.