Fenikeliler, Fenikeliler Hakkında Genel Bilgiler


Fenikeliler

Fenikeliler
  • Fenikeliler, Sami ırkındandır. Suriye, Lübnan ve Filistin kıyılarında kurulmuş olan denizci bir medeniyettir.
  • Fenikeliler bu bölgeye MÖ 3000 yıllarında gelmişlerdir. MÖ 2500 yıllarından itibaren Mısırlılarla ticari ilişkilere başlamışlardır. Bir süre sonra Mısır’ın nüfuzuna giren Fenikeliler, onların nüfuzundan ancak MÖ XIV. yüzyılın sonunda çıkmışlardır.
  • MÖ IX. yüzyılda Asurlular, MÖ VI. yüzyılda Persler, Fenikelilerin yaşadığı bölgeleri istila etmişlerdir. Daha sonra Büyük iskender tarafından zapt edilen Fenike, MÖ 65 yılında Roma’nın Suriye eyaletine bağlanmıştır.
  • Fenikelilerde her şehrin bir tanrı veya tanrıçası vardır. Bu durum Fenikelilerin çok tanrılı bir inanca sahip olduklarını gösterir.
  • Mimaride daha çok taş kullanmış, yaşadıkları şehirleri kalın surlarla çevirmişlerdir. Böylece dış saldırılara karşı daha iyi mücadele etmeye çalışmışlardır.
  • Dünya uygarlığına en önemli katkıları harf yazısını bulmaları ve 22 harften oluşan alfabeyi icat etmeleridir. Bunun yanında cam da Fenikelilerin dünya uygarlığına yaptıkları önemli bir katkıdır.
  • Bulundukları coğrafyanın tarıma ve hayvancılığa uygun olmaması, Fenikelilerin denizcilik ve deniz ticareti ile uğraşmalarına ortam hazırlamıştır.
  • Fenikeliler, ürünlerini satmak ve ihtiyaç duydukları madenieri (altın, gümüş, bakır ve kalay gibi) elde etmek için Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır. Ancak bu kolonileri vatan edinme düşüncesinden çok, bir ticaret merkezi olarak gördüklerinden
    uzun süre koruyamamışlardır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.