Fenomenoloji Nedir?


fenomenoloji akımının kurucusu ünlü filozof kimdir? fenomenoloji araştırma yöntemi nasıldır? Fenomenoloji bilgi anlayışı, çalışma ve fenomenolojik bakış açısı nedir? fenomenoloji temsilcileri düşünürleri kimlerdir? İşte fenomenoloji hakkında bilgi.

Fenomenoloji bilinç bilimi demektir. Fenomen kelimesi aslında bilinç anlamına gelir ve loji kelimesi de bilim manasındadır.

Tarihte fenomenoloji kavramını ve tanımını ilk çıkaran Hegel adlı ünlü Alman filozof olmuştur  ve Husserl isimli filozofun araştırmaları sayesinde beşeri bilimlerin göreliliğini aşarak insanın bilincini ve davranışlarını betimlemeye yönelmiştir. Böylece geniş bir felsefe akımı haline gelmiştir.

Fenomenolojinin babası olan Hegel’e göre mutlak bilgi vardır ve kökeni yada kaynağı kendi içimizdedir. Onun fenomenoloji düşüncesi kısaca budur.

Husserl adlı filozofun fenomenoloji kuramı aslında Descartes’e (Dekart) dayanmaktadır. Yani şeylerin olduğu gibi ortaya çıkması ve kendini göstermesi biçimindedir.

Fenomenoloji esasında şeylerin kendisine dönerek onları bilince göründüğü şekilde betimlemeyi amaçlar. Dolayısıyla tüm ön yargılardan kurtulmalıdır. Kısacası fenomenoloji betimlemektir. Ünlü varoluşçu filozof Sartre meşhur “Varlık ve Hiçlik” adlı eserinde bunu ifade etmiştir.

Fenomenolojide bilinç haricinde sözü edilen nesnenin gerçek bir varlığının olduğunu iddia etmek yada bu iddiayı reddetmek yasaktır.

Günümüzde fenomenoloji hem öğreti hem de yöntem olarak Husserl’in felsefesini belirtir. Daha sonraki filozoflardan Derrida, Sartre ve Heidegger gibi filozoflar da kendi felsefelerini fenomenolojiye dayandırmaya çalışmışlardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.