Fonograf Nedir?


Fonograf Nedir, Kim icat etmiştir, Fonograf sözlük anlamı, Gramofon Nedir, Hakkında bilgi.

Ses yazan anlamına gelen ve Yunanca bileşik bir kelime olan FONOGRAF (phoni = ses, grafe = yazmak) günümüzde kullanılan pikabın dedesiydi. Edison, ses dalgaları üzerinde incelemeler yapmış ve seslerin uzun süre bozulmadan saklanabileceğini „ düşünmüştü. Uzun çalışmalardan sonra da makinesinin plânını çizmişti.

Fonografın çalışma düzeni, elastik bir cismin (titreşen bir zarın) tıpkı bir ses kaynağı gibi titreşmesi olayına dayanmaktadır.

İlk fonograf çok basit bir makineydi. Sesleri toplamaya yarayan bir borunun dar ağzında mikadan yapılmış bir zar (diyafram) vardı. Ses veya müzik dalgaları bu zarı titrettiği zaman zarın önündeki ucu safir (gök yakut)’den olan iğneyi etkileyip titretiyordu. İğnenin sivriltilmiş ucu da üzerine kalay kağıdı sarılmış bir silindire dokunuyordu.

Böylece silindir döndürülürken birisi borunun içine doğru konuştuğu zaman zar titreşmeye başlıyor, etkilediği iğne de kalay kâğıdı üzerinde sesin yeğinliğine (şiddetine) göre az ya da çok derinlikte çizgiler meydana getiriyordu. Sonunda kalay kâğıdının üzerinde ince çizgilerden oluşmuş bir spiral (helezon) elde ediliyordu. İğnenin oyduğu çizgiler, konuşulan seslerin bütün titreşme özelliklerini saklıyordu. Bu saklama olayına da ses alma adı verildi.

FONOĞRAF NASIL ÇALINIRDI ?

Fonografın ses elde etmek için ses almada uygulanan işlerin tersini yapmak gerekiyordu. Silindir elle çevriliyor, oyuk çizgilerin içinden geçen iğne de zarı titreştirerek bu titreşimleri ses durumunda borudan dışarıya veriyordu. O yıllarda sesin yeğinliğini (şiddetini) artıracak düzenler (amplifikatör) icat edilmemiş olduğu için sesler pek hafif işitilirdi.

GRAMOFON NEDİR

Edison’un fonografı icat etmesinden on yıl sonra 1887’de Emile Berliner adlı bir Alman, ses veren bu ilgi çekici makineyi geliştirdi. Silindir biçimi kalay kağıdı yerine üzeri balmumu kaplı madenden yuvarlak plaklar yaptı. Makinesinin çalışma düzeni hemen hemen fonografın eşiydi. Yalnız elle çevrilen plak üzerinde iğnenin çizdiği çizgiler de Edison’un makinesindeki gibi değidi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.