Gagauzlar Hakkında Bilgi


Gagauzlar: Moldova Cumhuriyeti Bucak bölgesi ile Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Kazakistan. .. vb ülkelerde
yaşayan Gagauzlann toplam nüfusu 200. 000’in üzerindedir.

Bunların büyük bir bölümü Moldova’da, 40.000’i Ukrayna’da, 5000’i Bulgaristan’da yaşamaktadır. Diğer ülkelerde yaşayan Gagauzlann sayıları hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Büyük çogunluğu Ortodoks mezhebine mensup olan Gagauzlar arasında, özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Presbiteryan, Pentakotist Baptist, Adventist, Neo-evanjelik. .. vb. Protestan gruplar da yer almıştır.

Gagauzlar
Gagauzlar

Günümüzde Kororat’ta bile iki tane evaojelik kilise mevcuttur. Yehova Şahitleri ise bölgeye yerleşmek
için faaliyetlerine hızlı bir biçimde devam etmektedirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.