Gelişim Psikolojisi Nedir?


Gelişim psikolojisi döllenmeden başlayarak ölüme kadar insanda meydana gelen değişme ve gelişmeleri inceler. Gelişim psikoloğu ise psikoloji veya başka bir bölümden mezun olduktan sonra gelişim psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapan kişiye denir. Gelişim psikoloğu ile pedagog aynı kişi değildir. Pedagog, eğitim teorisi ve pratiği ile ilgilenen uzmandır. Bu yüzden eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini araştırır ve uygular. Gelişim psikoloğu ise sadece çocuk gelişimi eğitimi kısmı ile değil tüm yaşam boyunca insandaki gelişim ve değişimi ile ilgili çalışır.

Gelişim psikoloğu ne yapar?

gelişim psikolojisi
gelişim psikolojisi

Gelişim psikologları kreş ve gündüz bakım evlerinde, hastane ve klinklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler. Huzurevlerinde ki yaşlıların belirlenen hedeflere yönlendirmeleri ve yetiştirme yurdunda ki ergen ve gençlere uygulanan programların değerlendirilmesi gibi faaliyetlerde bulunurlar.

Doktor düzeyindeki gelişim psikologları ise bilimsel araştırma yapabilir ve üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

Diğer alanlarda olduğu gibi gelişim psikologları hep aynı fikirde değiller. İşte bu alandaki ana ekoller.

Biyolojik perspektif

Biyolojik perspektif gelişim evrelerini belirli bir biyolojik planın planlanmış parçaları gibi planlanmış olarak görürler. Örneğin çocuk ne kadar uğraşsa da belirli bir yaşa gelmeden tuvaletini kontrol etmeyi öğrenemez. Biyolojik olarak bunun planlı bir zamanı vardır.

Psikodinamik perspektif

Psikodinamik perspektif çocuğun ilk yaşlardaki krizlerden nasıl çıkacağı gelişimi belirlediği savunur. Örneğin; çocuk küçükken arkadaşın oyuncağını istediğinde ilkel benliği onu hemen almasını, süper ogosu ise başkasının malı olduğu için hiç almaması gerektiğini düşünür. Çocuğun bu gibi kararlar vermesi gelişimini belirler.

Öğrenme perspektifi

Öğrenme perspektifine göre çocuğun gelişimi büyük oranda çocuğun çevresinden gördüklerine göre gelişir. Örneğin bir çok çocuk anne ve babasına benzer çünkü gözlemleyerek büyüyorlar.

Bilişsel gelişim perspektifi

Bilişsel gelişim çocuğun dünyayı algılama çabasının gelişimini belirlediğini söyler. Örneğin çocuk topu masadan itince yere düştüğünü görür. Bu gibi deneyler ile çocuğun dünya algısı nasıl şekillenirse o da öyle gelişir.

Sosyakültürel perspektif

Sosyalkültürel – bağlamsal perspektif, çocuğun yakın ve uzak çevreleri ve bu çevrelerin etkileşiminin gelişimini belirlediğini söyler. Örneğin çocuğun gelişimini ailesi, okul arkadaşları hem de akrabaları belirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.