Gen Nedir?


Genler, genom içindeki küçük DNA bölümleridir ve protein kodlarlar. Organizmanın bireysel özelliklerine ilişkin yönergeleri içerirler; saç ve göz rengi gibi.

* Bir gen, belli bir molekül (çoğu zaman bir protein) üretimi için gereken yönergeleri içeren ufak bir DNA bölümüdür.

* Genlerin amacı, bilgi depolamaktır.

* Her bir gen, bir organizmaya gereken belirli proteinlerin inşası için gereken bilgiyi taşır.

* İnsan genomundaki protein kodlayan gen sayısı 20.687 tanedir.

* Genler, allel adı verilen alternatif formlarda bulunabilirler.

* İnsanlarda, belirli genlerin allelleri çift olarak bulunur; her biri bir kromozomdadır (23 çift kromozomumuz vardır). Eğer bir genin allelleri aynı ise organizmanın bu gen için homozigot olduğu söylenir. Eğer alleller farklı ise organizmanın ilgili gen için heterozigot olduğu söylenir.

* Bireyin fenotipi, sahip olduğu allellerin kombinasyonu tarafından belirlenir. Allellerin ilgili olduğu özellikler baskın veya çekinik olabilir.

KAYNAK: Yourgenome.org, “What is a gene?“


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.