George Boole Kimdir? Matematiğe Katkıları Nelerdir?


George boole kimdir sorusuna verilebilecek en iyi ve en net yanıtlardan biri şu şekildedir; George Boole, modern sembolik mantığın kurulmasına yardımcı olan ve günümüzde Boole cebiri olarak adlandırılan mantık cebiri olan dijital matematik mantığının, dijital bilgisayar devrelerinin tasarımında temel bir rol oynayan kişidir. Sizler için hazırlamış olduğumuz George boole kimdir başlıklı içeriğimizin devamında, George Boole’un hayatının ayrıntılarını ve matematiğe olan katkılarını da bulacaksınız. Dilerseniz daha fazla zaman kaybetmeden gelin içeriğimizin devamını birlikte görelim.

George boole kimdir?

George Boole, ilk matematik derslerini, kendisini optik aletler yapmaya adamış bir tüccar olan babası tarafından almıştır. Ancak babasının yardımından ve birkaç yıl yerel okullardan ayrı olarak, Boole matematiği kendi çabaları ile öğrenmiştir. Babasının işi olumsuz gitmeye başladığında, George ailesini desteklemek için çalışmak zorunda kalmıştır. 16 yaşındayken Yorkshire Batı At Binme’sindeki köy okullarında ders vermiştir ve 20 yaşındayken Lincoln’de kendi okulunu açma başarısı göstermiştir. Boş zamanlarında Lincoln’ün Mekanik Enstitüsü’nün matematik dergilerini okudu. Orada Isaac Newton’un Principia’sını, Pierre-Simon Laplace’nin Traité de mécanique céleste ve Joseph-Louis Lagrange’ın Mécanique analitiğini okudu ve cebirdeki ileri problemleri çözme yeteneği de edindi. George Boole, hayat olarak çok rahat bir hayat sürmemesine rağmen, kendi çabaları ile bilgisayar biliminin babası olarak dünya çapında bir saygınlık elde etti.

Boole, 1839’da “Analitik Dönüşümler Teorisi Üzerine Araştırmalar” ile başlayan yeni Cambridge matematik dergisinde bir dizi orijinal makale yayınlamıştır. Bu makaleler, diferansiyel denklemler ve lineer dönüşümün cebirsel sorunu üzerinde durmuş, bu da değişmezlik kavramını vurgulamıştır. 1844 yılında Royal Society’nin matematik için ilk altın madalyası aldığı Royal Society’nin Felsefi İşlemlerinde önemli bir makalede cebir ve kalkülüs yöntemlerinin nasıl birleştirilebileceğini tartıştı. George Boole çok geçmeden cebirinin mantıkla da uygulanabileceğini de ortaya koymuştur.

Mantıksal yöntemle ilgili yeni fikirler geliştirmek ve matematiksel araştırmalarından çıkardığı sembolik muhakemeye güvenerek, 1847’de “Mantığın matematiksel Analizi” ya da “Mantığın Matematik Analizi” adlı bir broşür yayımlayarak, mantığın felsefe değil, matematikle ittifak edilmesi gerektiğine insanları nikna etti. Aynı yıl Formal Mantığı yayınlayan İngiliz Doktor Augustus De Morgan’ın hayranlığını kazandı. Yayınlarına dayanarak, 1849 yılında George Boole, üniversite mezunu olmamasına rağmen, Kraliyet Derneğinin Cork Üniversitesi’nde matematik profesörü olarak atandı. 1854 yılında fikirlerinin olgun bir ifadesi olarak gördüğü “Mantık ve Olasılığın Matematik Teorilerini Kurduğu Düşünce Kanunlarına Bir İnceleme” adında bir makale yayımladı. Sonraki yıl, dağın adını alan Sir George Everest’in yeğeni Mary Everest ile evlendi. George Boole, 5 kız babasıydı. George Boole kimdir sorusunun bir diğer yanıtı da bu şekilde verilebilir.

George boole kimdir ve bilim dünyasına diğer katkıları nelerdir?

Mantık üzerine yazılan ilk İngilizce makalelerden birine sahip olan George Boole, cebirsel semboller ile mantıksal formları ve benzetimleri temsil edebilenler arasındaki nicelik sembollerinin nasıl çalıştığını göstererek, nicelik sembollerinin operasyondan nasıl ayrılabileceğini gösterdi. 1847 ve 1854 yıllarındaki Boole, mantığın cebirini veya şimdilerde Boole cebiri olarak adlandırılan şeyi başlattı. Boole’un Düşünce Yasalarında tam olarak belirtilen özgün ve dikkate değer genel sembolik mantıksal çıkarım yöntemi, herhangi bir sayıda terimi içeren herhangi bir önermede, mantıksal olarak yerinde bulunan sonuçları çıkarmak için bir tanesini mümkün kılar. Aynı zamanda, olasılıklarla ilgili genel bir metot da denemiştir; bu da, herhangi bir olay sistemiyle ilgili verilen olasılıklardan, verilen olaylarla mantıksal olarak bağlantılı olan diğer herhangi bir olayın olası olasılığını belirlemesini mümkün kılmaktadır.

George Boole, 1857 yılında Kraliyet Derneğinin bir üyesi olarak seçilmiştir. Diferansiyel Denklemler Üzerine Etkili İnceleme makalesi 1859’da ortaya çıkmıştır ve bir sonraki yıla kadar da okutulmaya devam etmiştir. Uzun yıllardan beri ders kitapları olarak kullanılan bu çalışmalar, Boole’un daha önemli keşiflerinin detaylandırılmasını içeriyor. Boole’un akıl almaz mantığı, hiç hayal etmediği uygulamalara yol açmıştır: örneğin, telefon anahtarlama ve elektronik bilgisayarlar, tasarım ve operasyonları için Boole mantığına dayanan ikili rakamlar ve mantıksal unsurlar kullanılmıştır. Bu da George Booleun, günümüzün dijital çağını yakaladığını ve boşuna bilgisayar biliminin babası olarak anılmadığının bir göstergesidir. George boole kimdir sorusunun en net yanıtı bu şekilde verilebilir.

George Boole’un erken çocukluk dönemleri

Büyük ölçüde kendi kendini eğiten bir çocuk dâhi olan Boole, üniversiteye hiç katılmadı. Babasının ayakkabı işinin çökmesinden sonra 16 yaşında okulu terk etmek zorunda kaldı. Aynı yıl, bir öğretmen yardımcısı oldu ve daha sonra 20 yaşındayken kendi okulunu açtı. Kısa bir süre sonra, George matematikle ilgilenmeye başladı ve değişmez teori olarak bilinen yeni bir matematik dalını keşfetmeye devam etti. 1844’te, diferansiyel denklemlerle ilgili bir makale için, Boole, Londra Kraliyet Derneği’nin ilk Altın Madalyası’na layık görüldü. Boole, üniversite diplomasına sahip olmasa da, 1849’da Queen’s Üniversitesi’nde sadece yayınları temelinde matematik profesörü olarak atandı. İçeriğimizin bu kısmı da George Boole kimdir sorusuna yanıt veren bir kısımdır.

Boole, mantık üzerine yyazan ilk İngilizlerden biri olmasının yanı sıra yabancı dil makaleler yazan ilk bilim insanlarından da biriydi. Mantıksal argümanları manipüle etmek ve matematiksel olarak çözmek için bir yöntem olarak, şimdi Boole cebiri olarak bilinen yeni bir tür dilsel cebir geliştirdi. Boole mantıksal önermelerin cebirsel denklemlere indirgenebileceğini ve matematiksel işlenenlerin AND, OR ve NOT gibi mantıksal kelimelerle değiştirilebileceğini öne sürdü. Farklı karmaşık argüman türlerine uygulanabilecek bir cebirsel dilde genel algoritmalar sağladı. “Düşünce Yasaları” adlı çalışmasında da olasılıklarda ortak bir yöntem bulmaya çalıştı.

Boolean ne demektir?

Boolean, doğru / yanlış ifadeler oluşturmak için kullanılan bir mantıksal düşünce sistemini ifade eder. Bir Boolean değeri bir gerçek değeri ifade eder (bu doğru ya da yanlış olabilir). Boole ifadeleri değerleri karşılaştırmak ve doğru veya yanlış bir sonuç döndürmek için AND, OR, XOR ve NOT operatörlerini kullanır.

Boole mantığı, İngiliz matematikçi ve filozof George Boole tarafından geliştirildi ve modern dijital bilgisayar mantığının temeli haline gelmiştir.

Bilgisayar ikili olarak çalıştığından, bilgisayar mantığı çoğu zaman Boole terimlerinde temsil edilebilir. Örneğin, Boole mantığı, (1 veya doğru) veya şarj edilmeyen (0 veya yanlış) yüklü bilgisayar devresi durumlarını açıklayabilir. Bu, bilgisayar işleminin temel aldığı temel ikili kavramı açıklar.

Boolean mantığı, bir arama motorunda Web aramaları yaparken de yaygın olarak görülür. Örneğin, bir kişi “Boolean” ve “bilgisayar bilimi” sözcüklerini içeren bir belgeyi arıyorsa, Boolean işleci “ve”: “Boolean ve bilgisayar bilimi” kullanılarak bir arama ifadesi oluşturulabilir. Bu durumda, operatör “ve” arama motoruna her iki terimi içeren sonuçlar aramasını gerektiğini söyler. Benzer şekilde, “Boolean, bilgisayar bilimi” arama ifadesi, arama motoruna ilk terimi içeren sonuçlar aramasını ancak her iki terimi içeren sonuçları çıkarmasını söyleyecektir. Yani buradan anlamaktayız ki, George Boole, arama motorlarının da günümüzde kullandığı mantıksal çıkarımlarda bulunmuştur.

İlginizi çekebilir: Nikola Tesla’nın sizlere ilham verecek sözleri

Boole Mantığı detayları

Boole mantığı, 1800’lerin ortalarında matematikçi George Boole tarafından geliştirilen bir bilgisayar bilimi türüdür. Çok sayıda algoritmik programlama ve yapay zekâya (AI) yaklaşan bilgisayar işlevselliğinin ortaya çıkmasını destekler.

Özünde, Boole mantığı AND, OR ve NOT gibi bazı çok temel operatörlere dayanır. Uzmanlar, bu operatörlerden birini negatif bir NOT operatörüyle birleştiren NAND ve NOR operatörlerini ekler.

Yukarıdaki unsurları kullanarak, geliştiriciler, bilgi akışını çeşitli sonuçlara yönlendiren mantık kapıları oluşturabilirler. Boole mantığı ve mantıksal sonuçları desteklemek için kullanılan doğruluk tabloları gibi unsurlar, aynı zamanda insanların nasıl düşündükleri ve bilgisayarların “nasıl düşündüğü” arasındaki farkı ortaya çıkarmaktadır.

Boolean mantığının kullanımı, basit bir şekilde bir ve sıfırın birleşiminden oluşan makine dili ile insan yazılı dillerinin unsurlarını içeren sözdizimsel kod dili arasındaki anlamsal farkı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Başka bir deyişle, insanlar, Boolean mantık formatlarını ve operatörlerini, makine diline yaklaşan kavramlara yazdıkları kodu kaynatmak için kullanabilirler. Örneğin, “A 1 ve B 1 ise 1, sonra 1 ekle”,gibi bir mantıksal işleçler ve değerler serisine indirgenebilen bir anlamsal kod satırı veya model oluşturulabilir.

Boole Cebiri ayrıntıları

Boole cebiri, normal cebirin aksine, ikili rakamlarla (bit) çalışan bir matematiksel işlem türüdür: 0 ve 1. 1, doğruyu temsil ederken, 0 yanlıştır. Bilgisayarlar, Boole cebri kullanımıyla son derece karmaşık işlemlere kadar basit işlemleri gerçekleştirebilir. Boolean cebiri ve Boole işlemleri bilgisayar mantığının temelini oluşturmaktadır.

Geleneksel matematiksel işlemlerden farklı olarak – toplama, çıkarma, bölme ve çarpma – Boole cebirinde işlemler sayı olarak farklı ve sınırlıdır. Üç işlem vardır: NOT, VE OR. NOT işlemi, sağlanan değerin tersini döndürür. Örneğin, 1, 0’ın tersidir. Yani operasyonun sadece iki sonucu vardır. AND ve OR işlemlerinin ikisi de iki basamak alır ve girişlere bağlı olarak 0 veya 1’i döndürür. Her iki girişin de 1’e eşit olması durumunda AND işlemi 1 değerini döndürür. Diğer ise, 0 değerini döndürür. OR işlemi, yalnızca kendisine verilen değerlerden biri 1 olduğunda 1 değerini döndürür. Diğer olarak, 0 değerini döndürür.

Boole cebiri, ilk kez 1847’de tarif edilmiştir ve George Boole’un bir keşfidir.

Boole ifadesi ne anlama gelmektedir?

Boolean ifadesi, genellikle doğru veya yanlış olarak karakterize edilen iki Boolean sonucundan birine uyan bir ifadedir. Bu ifadeler ve operatörler, bilgisayar bilimi ve programlama dillerinin bir parçasıdır.

Boole ifadeleri birçok algoritmaya ve kod modülüne güç sağlar.

Örneğin, bir döngü veya kod işlevi bir Boole değerine bağlı olarak çalışabilir veya bir değişken veya bir değişken dizisi bir Boole ifadesine göre ayarlanabilir.

Bilgisayar bilimlerinde ilginç bir nokta, Boole ifadelerinin, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğu, açık ya da kapalı bir tür ikili yapıya uygun olması; Boole ifadeleri, makine kodunun ikili yapısıyla ilişkili değildir.

İkili, bilgisayarlar ve makineler için ham kodlama sağlayan bir ve sıfırlar dizisidir. Buna karşılık, Boole ifadeleri ve Boole değerleri bir ikili değerler kümesi olarak değil mantıksal olarak görülür. Boole değerlerini ikili değerlerin kullanımından farklı kılan bağımsız mantık operatörleri olarak kabul edilirler.

Boolean ve binary arasındaki fark, öğrencilerin bilgisayar bilimi eğitiminde öğrenecekleri temel noktalardan bir tanesidir, çünkü insanların makineyle etkileşim için programlama sözdizimini kullandığı farklı yolları araştırmaktadır.

Boole Mantıksal Operatörü ne demektir?

C # programlama dili bağlamında bir Boole mantıksal operatörü, iki Boolean ifadesi üzerine Boole mantığını gerçekleştirmek için kullanılan bir operatördür.

Boolean mantıksal operatörleri Boolean sonuçlarını döndürür (true veya false) ve Boolean değerlerini işlenen olarak alır. Boolean mantığı yapılırken, soldaki ifade değerlendirilir, ardından sağdaki ifade gelir. İki ifade, en sonunda aralarındaki Boole mantıksal operatör bağlamında değerlendirilir. Dönüş değeri Boolean tipindedir ve kullanılan operatör tipine dayanır.

Boole mantıksal operatörleri, bir Boole değişkeni değerini test etmek veya ayarlamak için kullanılabilir. Bu operatörleri kullanan ifadenin sonucu, program akışını kod aracılığıyla kontrol etmek için koşullu ifadelerde kullanılabilir.

Boole mantıksal operatörleri, aşağıda gösterilen sıraya göre önceliğe sahiptir:

Mantıksal AND (&)

Mantıksal XOR (^)

Mantıksal OR (|)

İki koşulun değerlendirilmesi gereken bir ifadede kullanıldıklarında & ve && operatörleri arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. & Operatör her zaman her iki koşulu yürütürken, && ilkinin başarısızlığı durumunda ikinciyi yürütmez. || Operatör, ilk koşul doğruysa, ilk ve sonrasındaki koşulları atlayarak && ‘ye benzer şekilde çalışır. Dolayısıyla && ve || (koşullu mantıksal operatörler olarak adlandırılır) kısa devre operatörleri olarak adlandırılır.

^ İşleci benzer şekilde çalışır. | ve || Operatörler (ve & ve & amp; operatörleri) farklı şekilde çalıştıklarından birbirleriyle değiştirilemezler.

Boolean Arama nedir?

Bir Boolean araması, internet arama motorları veya veritabanları hakkında bilgi aramak için kullanılan en temel arama tekniğidir. Bir Boole araması, web’de arama yapmanın temel ve en etkili ilkelerini sağlar. Boolean aramaları şunları içerir: bilgi ararken anahtar kelimelerle kullanılan cümlelerde kullanılan AND, OR, NOT ve NEAR.

Bir Boolean araması, Boolean sorgusu olarak da bilinir.

yüzyılda bir İngiliz matematikçisi olan George Boole tarafından geliştirilen ünlü Boole mantığından türetilen bir Boolean araması, internet ve veritabanı aramalarında oldukça kullanışlıdır.
Boolean arama yöntemini kullanırken, aşağıdaki gibi kelimeleri veya eşdeğer matematik sembollerini kullanabilirler:

AND matematikte + eşittir. Örnek: Kullanıcı “kediler AND yavru kedi” yi belirtirse, yalnızca her iki terimi içeren sonuçları döndürür.

Matematikte – NOT eşittir. Örnek: “Kediler KEDİ NOT”, yalnızca “kediler” terimini içermeyen “kediler” terimi ile sonuç döndürdüğü anlamına gelir.

OR, arama motorunun, kullanıcının yazdığı tüm anahtar kelimelerle ilgili bilgileri arayacağı anlamına gelir. Örnek: “kediler OR yavrular” terimi, tüm terimleri içeren sonuçları döndürerek arama işlemini genişletir.

NEAR, arama motorunun, belirli bir sayıda kelime içinde bulunan (arama algoritmalarına bağlı olarak değişebilen) tüm anahtar kelimelerle ilgili bilgileri aradığı anlamına gelir. Örnek: “kediler NEAR kedileri” sadece her iki terimi de birbirine yakın olarak içeren sonuçları döndürür.

George boole kimdir? Kişisel bilgiler

George Boole, Mary Everest ile 1854’te evlendi. Çiftin beş kızı vardı.

Boole, ıslak elbiseleriyle ders anlatmasının ardından zatürreye yakalanmıştıe ve 8 Aralık 1864’te hayatını kaybetmiştir.

Boolean cebiri ve Ay’daki krater Boole’u George boole’den almıştır.

Boole anahtar sözcüğü, birçok programlama dilinde bir Boole veri tipini belirtir.

George Boole’un ölümü

George Boole, 8 Aralık 1864’te, henüz 49 yaşında, trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir.

Kolejde vereceği derse yetişmek için yürürken bir yağmur fırtınasına yakalanmıştır ve ıslak elbiseleriyle ders vermek zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda zatürreeye yakalanmıştır ve hayatını kaybetmiştir. Blackrock, County Cork’taki İrlanda St. Michael Kilisesi kilisesinde gömülmüştür.

George Boole’un ani ölümü ve maaşının kaybı Mary Boole’u büyük bir mali stres altına sokmuştur; Mary Boole İngiltere’ye dönmeye karar vermiştir. Lord Palmerston’a başvuran Mary Bolle, yılda £ 100 gibi mütevazı bir emekli maaşı alır. Mary Boole, tıp, matematik, psikoloji ve eğitim gibi konularda 1916’da ölümüne kadar araştırma yapmaya ve yazmaya devam etmiştir.

George boole kimdir ve neden kraliyet derneğinin üyesi seçilmiştir

George Boole, zamanının önde gelen matematikçilerinden biri olduğu için ününü teyit eden Londra Kraliyet Derneği Cemiyeti Üyesi seçilmiştir

Kabulünü destekleyen seçkin isimler arasında Kelland, Kelvin, Tyndall, Graves, Cayley ve onu öneren jeolog Joseph Jukes vardır.

George Boole ve Mary Everest’in evliliği

Mary, Queen’s College Cork’ta Başkan Yardımcısı ve Yunan Profesörü olan John Ryall’ın yeğenidir. Babasının amcası Sir George Everest Hindistan’ın Surveyor-Generalidir ve adını dünyanın en yüksek dağına vermiştir.

George ve Mary, 1850 yılında, Mary 18 yaşındayken buluşurlar. 1852’de Geroge ve Mary mektuplaşmaya devam ederler. Evlendikleri zaman, George 40 yaşında ve Mary 23 yaşındadır. Aradaki yaş farkına rağmen, birbirlerine çok bağlıdırlar ve mutlu bir elilikleri vardır.

George ve Mary beş kız çocuğunun anne babasıdır. George ve Mary’nin kızları olan Mary Ellen, 1856’da Margaret, 1858’de Alicia, 1860’da Lucy, 1862’de Ethel Lillian ise 1863 yılında dünyaya gelmiştir.

George boole kimdir sorusunun yanıtını verdiğimiz içeriğimizde sona doğru gelirken, George Boole hakkında son yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız.

George Boole hakkında son yorumlar

George boole kimdir sorusunun yanıtını verdiğimiz ve size genel kültür bakımından çok şey katacak içeriğimizde, Geroge Boole’un hayatı ve eserleri hakkında da sizleri bilgilendirmeye çalıştık. John Boole ve Mary Annin oğlu olarak dünyaya gelen George, kesinlikle hatırlanması gereken bilim insanlarından biri olarak hafızalarda yer etmelidir.

Eserleri ve çalışmaları hakkında dünya çapında kendisini kanıtlamış olan George Boole, diferansiyel denklemler ve düşünce yasaları üzerine bir araştırma da yaparak bunu bir makale halinde yayınlamıştır.

1839 yılında mantığın temel alındığı “Analitik Dönüşümler Teorisi Üzerine Araştırmalar” adındaki makalesi, Cambridge Matematik dergisinin editörü tarafından dergiye eklenmiştir.

Mantığı matematikle bir bütün olarak ele alan George Boole, günümüzde arama motorlarının da kullandığı Boolean mantığı adındaki mantıksal çıkarıma da imza atmıştır. Hatta Google George Boole için Boole’ün ölüm yıl dönümünde bir doodle ile kendisini anmıştır.

George Boole’ün ölümünden ise yakalandığı zatürree (ileri derece soğuk algınlığı) hastalığı sorumludur. Boole bu hastalığa, geç kaldığı bir derse yetişmek için yağmur altında yürümesinin ardından ıslanan kıyafetleri ile ders vermesi sonucu yakalanmıştır. Bu nedenle zatürree olan Boole, 1864 yılında, daha 49 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.

George Boole, hayat boyu kendini geliştirmeye ve mantığını matematiksel çözümler için kullanmaya devam etmiştir. Günümüz dijital çağının bile halen daha gereksinim duyduğu çıkarımlara o yıllarda imza atan İngiliz matematikçi Boole, mantık ve olasılıkların tabiri caiz ise ustasıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.