Gıybet Nedir?


Herhangi bir kimsenin bulunmadığı ortamda, onun hakkında kötü yönlerini açığa çıkartan ya da kötülükle tasvir eden kelimelerle konuşmaya gıybet denir. Gıybetin bir diğer eş anlamlısı ”çekiştirme” ya da ”dedikodu”dur. Gıybet, İslam dinince kesinlikle yasaklanan ve hatta haram / günah olarak nitelendirilen ilk hareketlerden biridir.

Eğer bir kişi, bir diğer kişinin arkasından konuştuğunda; onun o ortamda bulunduğunda sarf edemeyeceği sözler söylüyorsa bu direk dedikoduya girer ve kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir. Bu konuya şu şekilde de bakılabilir; bir kişinin sizin hakkınızda hoşlanmayacağınız şeyleri sizin arkanızdan konuşması sizin nasıl hoşunuza gitmiyorsa bunu aynı şekilde sizin de yapmamanız gerekir. Gıybet, aklınıza gelebilecek her alanda yapılabilir. Bir kişinin hayatı, kişiliği, sahip olduğu imkanlar, iş hayatı, varlıkları, tarzı, karakteri, fiziği vs. gibi örneklendirebileceğimiz pek çok alanda kişinin arkasından konuşulabilir.

Ancak bu konuştuklarımızda kişinin duyduğunda üzüleceğinden emin olduğumuz tarzda konuştuğumuzdan eminsek bunun adı alelade gıybettir. Aynı şekilde gıybeti yapan kişinin sözlerine kulak asmak ve onu yorum yapandan dinlemek de gıybete dahil olmaktır. Dinleyen kişi de yorumsuz kalarak bir nevi gıybet yapmış olmaktadır.

Gıybet sadece sözle ve kelime yoluyla anlatımla da yapılmaz. Herhangi bir ima, kaş- göz ya da el-kol hareketi, gizliden yapılan yazışmalar ve işaretleşmelerin her türlüsü de gıybet sayılmaktadır. Müslümanlıkta gıybet kesinlikle yasaklanmış, Kuran-ı Kerim’de bu yasaklanma farklı şekillerde de belli edilmiştir.

Gıybet ile ilgili ayetler

”Bir kısmınız diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi?” (Hucurat, 49/12)

”Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeylerin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalpten her biri bundan sorumludur.” (Kur’an, İsra / 36)

”Ey iman edenler! Çokça zannetmekten kaçınınız; şüphe yoktur ki, zannın bazısı günahtır ve birbirinizin kusurunu araştırmayınız ve bazınız, bazınızı gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sevebilir mi? Bilakis, onu çok çirkin görmüş olursunuz. Artık Allah’tan korkunuz; şüphe yok ki Allah tövbeleri kabul edecektir, çok esirgeyicidir.” (Kur’an, Hucurat / 12)

”Muhammet Peygamber ”Gıybet nedir bilir misiniz?” diye sordu. Yanındaki kişiler: ”Allah ve onun elçisi daha iyi bilirler” dediler. Muhammed: ”Gıybet, kardeşini onun hoşlanmadığı bir sıfat ile vasıflandırmaktır” diye söyledi. Yanındaki kişiler ona ”Kardeşimde söylediğim sıfat bulunuyorsa?” diye sorduğunda ”Söylediğin sıfat eğer kardeşinde bulunuyorsa gıybet etmiş olursun, eğer ki bulunmuyorsa da iftira etmiş olursun” diye buyurmuştur.” (Tirmizi)


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.