Görsel İletişim Mezunları Ne İş Yapar?


Görsel iletişim, medya alanında gelişmelerle ortaya çıkan yeni arayışların teknolojinin sunduğu olanaklardan destek alarak yeniden biçimlenmesiyle şekil bulmuş bir bölümdür. Görsel iletişimi ifade eden anahtar sözcükler teknoloji, tasarım ve yaratıcılıktır. Bölümün temel amacı etkin bir görsel dili oluşturarak, bu dili teknolojik alanda uygulamaya geçirmektir.

Çalışma Alanları

Görsel iletişim bölümü oldukça geniş bir alana sahiptir. Kapsadığı başlıca sektörler reklamcılık, grafik ve web tasarım, bilgisayar yazılım şirketleri, animasyon ve prodüksiyon ile medya şirketleridir.

Görsel iletişim mezunları ilgili sektörlerde;

 • Kurumsal kimlik tasarımı, logo, afiş ya da illüstrasyon tasarımı
 • Açık hava reklamcılığı
 • Dijital fotoğrafçılık
 • Masaüstü yayıncılık (kitap, dergi, gazete, broşür ve katalog tasarımı)
 • Etkileşimli arayüzlere sahip web tasarımı
 • Animasyon
 • Video oyunları
 • İki ya da üç boyutlu modelleme
 • Multimedya prodüksiyon stüdyo uygulamaları
 • Reklamcılık
 • Televizyon ve sinema alanlarında görev alabilirler.

Bu bölümden mezun olanlar, görsel iletişim alanında uzmanlaşırken, hızla gelişen teknoloji ve yeni iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte günümüz medya sektöründeki ilerlemelerle bu alandaki gereksinimleri arttırdığı için kolayca iş bulabilirler.

Bölümün Gerektirdikleri

Gelecek vadeden bir bölüm de olsa, başarıya ulaşmanın temelinde mezun kişinin aldığı öğrenimle birlikte mesleki anlamda kendine kattıkları da önemlidir. Gündelik hayatın vazgeçilmezi iletişimi farklı bir boyutla yeniden biçimlendirecek olan mezunlar, özellikle ikna etme veya dikkat çekme yeteneğini yaratıcılıkla birleştirmelidirler.

Yaratıcılık sürecinde mezunların tasarım üretimini kolaylaştırabilmeleri için hitap ettiği kesimi tanıması, onlar gibi hissedip düşünebilmesi yanında insana özgü tüm faktörleri anlamalıdırlar.

Sürekli gelişen ve değişime açık bir bölüm olması sebebiyle mezunların sahip oldukları bilgiler ve edindikleri deneyimlerle yetinmeyip güncel olanı takip ederek mesleki değişimlere ayak uydurmalı, mesleğinin gerisinde kalmamalıdırlar.

Bölümde Aranan Özellikler

Görsel İletişim bölümünü tercih edeceklerin her şeyden bölümün kapsadığı geniş yelpazede sinema, televizyon gibi medya sektörlerine, bilgisayar teknolojilerine ve bu iki alandaki iletişim konularına ilgi duymalıdırlar. Şekil ve uzay ilişkilerini görebilecek ve kağıt üzerinde başlayan taslaklardan düşüncesini ifade edebilecek çizim yeteneğine sahip olmanın yanında bunlar  ilgili bilgisayar programlarına aktarabilecek donanıma da sahip bulunmalıdırlar. Ayrıca çevresini gözlemleyebilme, ayrıntıları görebilme, iletişime ve üretim sürecinde işbirliğine açık olabilme, sanata ilgi duyma bölümün aradığı niteliklerdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.