Gözlüğün Tarihçesi


Ming Hanedanı (1368-1644) zamanında eklenen metinde gözlüğün Malakka kralığından getirildiği yazılıdır ve bu krallık o dönemde İran ve Arap tüccarlar aracılığıyla batı ticaretine açılmıştır.

Gözlüğün yapımı ile ilgili kayıtlar, Sandro di Popozo’nun 1289’da yayımladığı kitabında ve 1306’da Floransa’da Giordano di Rivalto’nun, yirmi yılda gelişme gösteren sanatı ve ilk üreticisini gördüğünü anlattığı vaazında açıkça dile getirilmektedir. Tüm araştırmalara rağmen gözlüğün kim tarafından icat edildiği bilinmemektedir. Gözlüğü bulan bir çok kişi zikredilse de hala ilk kim tarafından bulunduğu kanıtlanamamıştır.

Gözlük
gözlük

Venedik yüz yıl boyunca gözlüğün merkezi olmuştur. Gözlük bu dönemde uzağı göremeyenler için düşünülmekte, miyoplara daha pahalı sanımaktaydı. Gözlük ihtiyacı olanlar gözlükçüde bulunan mercekleri dener ve en uygun bulduklarını alırlardı. Mercek standartları da gene İtalya’da oluştu. Gözlük uzun zaman ruhban sınıfı, âlimler ve soylulara özgü olarak kaldı.

1970’li yıllara kadar çocuklar okulda alay konusu olduklarından gözlüklerinden nefret ederlerdi. Gözlük biçiminin gelişimi de oldukça yavaş oldu. Gözlük sapı 18. yüzyılda, Edward Scarlett’in 1727’deki çalışmalarıyla bugünkü biçimini aldı. Tek gözlük (monokl), yaylı gözlük (pense), saplı gözlük (fesamen), kelebek gözlük gibi biçimleri dönem dönem daha fazla tutuldu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.