Hac İbadeti Hakkında Bilgi


İslâm’ın 5 şartından biri olan Hac ibadeti,  maddi imkanı olan ve sağlıklı olan her müslümanın ömründe bir defa Mekke’ye giderek Kâbe’yi tavaf etmesi ve belli bir vakitte Arafat’ta durmasıdır. Hac, hem mali hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Ergenlik yaşına gelen ve zengin olan her müslüman kadın ve erkeğin ömründe bir defa hac ibadetini yapması farzdır.

En önemli kısmı Mekke’deki Kâbe’nin etrafında tavaf olan Hac, kişisel bir ibadet olmaktan öte toplu olarak yapılan sosyal bir ibadettir. Hac görevini yerine getiren kimseye ‘Hacı’ unvanı verilir.

Kabe’nin Önemi Nedir?

Hac
Hac

Hac’da ilk ziyaret edilen yer Kâbe’dir. Kur’an’a göre, Kâbe yeryüzünde Allah adına inşa edilen ilk mabeddir (Al-i İmran, 3/96). Kutsal beldeye ayak basan müslüman, Hac ibadetine niyet ederek ihrama girer. Bütün dünyevi
unvanların ve rutbelerin bir kenara bırakıldığı Hac ibadeti, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan müslümanların bir araya geldiği ve İslâm kardeşliğinin yaşandığı en canlı ortamdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.