Hakaslar Hakkında Bilgi


Hakaslar: Hakas Cumhuriyetinde yaşayan Hakasların sayıları 77.000 olup, Ülke nufusunun %13’ünü Hakaslar
oluşturur. Hıristiyan olan Hakaslar arasında Şamani gelenekleri olanlar da mevcuttur.

Hakaslar


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.