Hakkımızda

Hakkımızda

e-kutuphane.com.tr 12 kişilik ekip tarafından kurulmuş sürekli gelişen bir dijital kütüphanedir.

Ekibimiz; Türkiye’nin hafızasındaki bilgileri sanal ortama aktarmayı kendisine gaye edinmiş ve bu doğrultuda E-Kütüphane’yi kurmuşlardır.

İnternet kullanımının günden güne hızla yaygınlaştığı ve gelişen teknolojik araçların bu sanal ortamla hızlı bir şekilde bütünleştiğini gören kurucu üyeler, Türkiye’nin hafızasındaki bilgileri sanal ortama aktarmayı kendisine gaye edinmiş ve bu doğrultuda E-Kütüphane’yi kurmuşlardır.

e-kutuphane.com.tr, editörleri aracılığıyla pek çok alanda yazılar kaleme almakta ve kullanıcılara bu yazıları ulaştırmayı hedeflemektedir.