Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri ve Sonuçları


 

Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri

– Halifeliğin laikliğe geçişte en önemli engel olması,– Saltanatın kaldırılması ve beraberinde Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Halifelik makamının önemini kaybetmesi ve sembolik hale gelmesi,

– İki başlılığa son verilmek istenmesi,

– Batılı ülkelerin iç işlerimize karışmasını engellemek,

– Hilafet taraftarlarının Abdulmecit Efendi’yi devlet başkanı gibi görmeye başlaması,

– Bir takım TBMM üyelerinin halifeyi milletten üstün görerek” TBMM halifenin, halife de TBMM’nindir.” diyerek propaganda yapmaları.

Halifeliğin Kaldırıldığı Aynı Gün Kabul Edilen Kanunlar:

  1. a) Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.Böylece laik bir devlet olma yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

– Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılınca yerine Diyanet İşleri  Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

  1. b) Erkan – Harbiye – i Umumiye Vekaleti kaldırılmıştır.

 Erkan- Harbiye -i Umumiye Vekaleti yerine de Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.

– Bu sayede ordunun siyasetin dışına çıkması sağlanmıştır.

– Ordunun siyaset dışına çıkması yönünde atılan ilk adım olmuştur.

  1. c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.

– Tevhid-i Tedrisat kanunu sayesinde eğitim ve öğretimde birlik sağlanmış oldu.

 Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

–  3 Mart 1924’te TBMM’de çıkarılan yasa ile halifelik makamı kaldırılmıştır. Aynı yasa ile  Osmanlı hanedanın yurt dışına çıkarılması kabul edilmiştir.

– Laik bir düzene geçişte en önemli adım atılmıştır.

– Ulusal egemenlik sistemi daha da güçlenmiş ve pekişmiştir.

– Eski rejim yanlılarının olduğu yerler yok edilmiş oldu.

– Ümmetçilik arayışı sona erdi ve bunun sonucu olarak da millet kavramı ön palana çıktı.

– Gelecekte yapılacak olan inkılaplara zemin hazırlanmış oldu.

Not: Halifenin ve hükümdarın aynı olduğu tek devlet Osmanlı Devleti olmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.