Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri ve Sonuçları


 

Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri

– Halifeliğin laikliğe geçişte en önemli engel olması,– Saltanatın kaldırılması ve beraberinde Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Halifelik makamının önemini kaybetmesi ve sembolik hale gelmesi,

– İki başlılığa son verilmek istenmesi,

– Batılı ülkelerin iç işlerimize karışmasını engellemek,

– Hilafet taraftarlarının Abdulmecit Efendi’yi devlet başkanı gibi görmeye başlaması,

– Bir takım TBMM üyelerinin halifeyi milletten üstün görerek” TBMM halifenin, halife de TBMM’nindir.” diyerek propaganda yapmaları.

Halifeliğin Kaldırıldığı Aynı Gün Kabul Edilen Kanunlar:

  1. a) Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.Böylece laik bir devlet olma yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

– Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılınca yerine Diyanet İşleri  Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

  1. b) Erkan – Harbiye – i Umumiye Vekaleti kaldırılmıştır.

 Erkan- Harbiye -i Umumiye Vekaleti yerine de Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.

– Bu sayede ordunun siyasetin dışına çıkması sağlanmıştır.

– Ordunun siyaset dışına çıkması yönünde atılan ilk adım olmuştur.

  1. c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.

– Tevhid-i Tedrisat kanunu sayesinde eğitim ve öğretimde birlik sağlanmış oldu.

 Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

–  3 Mart 1924’te TBMM’de çıkarılan yasa ile halifelik makamı kaldırılmıştır. Aynı yasa ile  Osmanlı hanedanın yurt dışına çıkarılması kabul edilmiştir.

– Laik bir düzene geçişte en önemli adım atılmıştır.

– Ulusal egemenlik sistemi daha da güçlenmiş ve pekişmiştir.

– Eski rejim yanlılarının olduğu yerler yok edilmiş oldu.

– Ümmetçilik arayışı sona erdi ve bunun sonucu olarak da millet kavramı ön palana çıktı.

– Gelecekte yapılacak olan inkılaplara zemin hazırlanmış oldu.

Not: Halifenin ve hükümdarın aynı olduğu tek devlet Osmanlı Devleti olmuştur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ankara escort Akyurt escort Altındağ escort Anıttepe escort Ayaş escort Bala escort Beypazarı escort Çankaya escort Çayyolu escort Çubuk escort Çukurambar escort Elmadağ escort Emek escort Esat escort Etimesgut escort casual encounters dubai berlin prostitutes sex izle sikiş hikayeleri sexs hikayeleri porno.izle paply.org

Sperrmüll Berlin