Halkçılık Nedir?


Aynı ülkede yaşamakta olan, aynı kültürel özelliklere sahip olan ve aynı uyrukta olan insanlara halk denir. Atatürk döneminde bazı ilkeler çıkarılmıştır. Bunlardan biri de Halkçılık ilkesidir. Milliyetçilik ile Cumhuriyetçilik ilkelerini tamamlayan Halkçılık ilkesi birleştirici ve bütünleştirici bir özelliğe sahiptir.

Atatürk ‘’ Ne Mutlu Türküm Diyene! ‘’ diyerek birlik ile beraberliğe vurgu yapmıştır. Halkçılık ilkesi adalet, eşitlik ve demokratik ilkeleri barındırmaktadır. Halkçılık ilkesi Milli Egemenliği esas almaktadır. Halkın kendi kendini yönetmesi denilen Halkçılık, demokratik sistemi öngörmektedir.

Ülkeye demokrasinin tam olarak yerleşebilmesi amacı ile halkın tüm kesimlerinin yönetime eşit haklar ile katılması gerekmektedir. Bu da Atatürk’ün Halkçılık ilkesi ile mümkün olmaktadır. Halkçılık ilkesi ile halk yararına bir siyaset izlenmektedir. İç ve dış siyasette halkın çıkarları için hareket edilmektedir.

Devlet yapacak olduğu bütün çalışmaları ve atacak olduğu adımları halk yararına yapmaktadır. Halkçılık ilkesi ile Türk milleti seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Bu sayede Türk milleti ülkenin yönetiminde söz söyleme hakkı elde etmiştir. Atatürk’ün bütün inkılapları Halkçılık ilkesi çerçevesinde yapılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.