Haşhaşiler Kimdir? Haşhaşi Ne Demek?


Haşhaşi tarikatı ya da kısaca Haşhaşinler, 12.yy yaşamış bir dini ve siyasi örgüttür. Liderleri Hasan Sabbah’tır. Haşhaşiler daha çok İran ve Suriye bölgesinde yayılmışlardır. Sağlam surlarla çevrili müstahkemlerde örgütlenmiş olan Haşhaşin Tarikatı zamanın devlet büyüklerine yaptıkları suikastlere dayalı bir politika izlemişler ve ortaçağ islam devletlerini etkilemişlerdir.

Haşhaşiler, sunni inanca düşman olarak kurulmuşlardır. Faaliyetlerini 1273 yılına kadar sürdürmüş olup en önemli Liderleri, aynı zamanda örgütün kurucusu olan Hasan Sabbah’tır. Hususiyetle, Abbasi Halifeliğine ve onu koruyan Büyük Selçuklu Devleti’ne düşman kesilmişlerdir. Haçlı ve Moğol istilalarına da karşı koymaya çalıştıkları olmuştur.

Haşhaşi kelimesinin anlamı:
Haşhaşinin manasına gelince, batılı kaynaklarda bu isim süikastçı ve kiralık katil manalarına gelmektedir. Arapça’da ise, kuru ot ya da hayvan yemi anlamları vardır. Günümüzde haşhaş, hint kenerivi adlı uyuşturucu etkisi olan bitkiye denmektedir.

Haşhaşilerin tarihteki yeri ve önemi:
Haşhaşiler Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli rol oynamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak döneminde düşüşe geçmesine ve Sencer, Berkyaruk, Muhammed Tapar arasındaki taht kavgalarına önemli etkide bulunmuşlardır.

Hassan Sabah kimdir kısaca?
Hasan Sabbah (1052’de doğmuş, 1124 yılında ölmüştür. Büyük Selçuklu Devleti devrinde hüküm sürmüş ve tarihin eski Bâtınî örgütü fedaayiin (zıt görüştekilere göre de Haşhaşileri) kuran ve ölene kadar liderliğini yapan kişidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.