Hava Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları


Hava Kirliliği Nedir?

Sanayileşme ile başlayan ve kulaklarda yer edinen hava kirliliği modern dünyanın en büyük sorunlarının başında gelmektedir. Büyük şehir, metropol vb. adlarla anılan şehirler kirliliğin insan hayatını çok büyük tehdit eder boyutlara geldiği yerler oldu. Hava kirliliği ; havadaki yabancı maddelerin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması demektir.

Hava kirliliği, atmosferdeki katı,sıvı ya da gaz olarak bulunan zararlı maddelerin miktar ve yoğunluğunun normalin üzerine çıkmasıdır. Hava kirliliğinin son 100-150 yıllık süre zarfında meydana gelmesi kirliliğin birinci nedeninin insanoğlu ve faaliyetleri olduğunu kanıtlamaktadır.

Hava Kirliliğinin Sebepleri

Hava kirliliğinin sebepleri doğal kaynaklı ve beşeri kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır.
Doğal Kaynaklı Sebepler : Yanardağ faaliyetleri, orman yangınları vb.

Beşeri Kaynaklı Sebepler : Hava kirliliğinin en büyük sebebi beşeri kaynaklı faaliyetlerdir. İnsan kaynaklı faaliyetler üç ana başlık altında toplanabilir.

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği :  Özellikle de kış sezonunda ısınma faaliyetlerinin başlamasıyla ortaya çıkar. Kalitesiz yakıt kullanımı, bacaların ve kazanların yeterli temizlenmemesi, nüfus artışı ısınmadan kaynaklanan kirliliğin en önemli sebepleridir.

2. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği :  Fabrika bacalarından çıkan kimyasal gazlar, toz ve duman en önemli kirletici etkilerdendir.  Sana faaliyetlerinin sürdürülmesi mutlaka gereklidir ama sanayi kuruluşları doğadan aldıklarının karşılığında doğaya bir şeyler vermelidir. Arıtma tesislerinin kurulması, yeşillendirme çalışmalarının yapılması, temiz enerji kaynaklarının kullanılması sanayi kuruluşlarının doğaya zarar vermemelerini sağlayacaktır.

3. Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği : gittikçe artan taşıt miktarı ve bu taşıtların yakıtlarının oluşturduğu duman ve gaz hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır.

Hava Kirliliğinin sonuçları

Hava kirliliğinin etkileri zaman içerisinde; zehirlenme, kansere neden olma, doğum bozuklukları, gözlerin tahriş olması, solunum sistemi rahatsızlıkları, bronşit ve virüs enfeksiyonlarına hassasiyetin artması, kalp hastalıklarına zemin hazırlaması, kronik astımın şiddetlenmesi şeklinde görülebilir. Kirleticilerin çoğunun sinerjitik etkileri vardır. Örneğin: sülfat ve nitratlar havadaki küçük partiküllerin üzerine tutunur, böylece akciğerlere tek başına verdikleri zarardan daha büyüğünü verdikleri görülür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.