Hiç Adet Görmemenin Nedenleri Nelerdir?


Adet görmeme 2 nedenle olabilir. Bir tanesi hiç görmeme, diğeri adet görülmüştür adet görememe sonradan gelişen durumdur. Adetleri var ama sonrasında adet göremeyen bir kişide gebelik olup olmadığının tespitidir.

Hiç adet görememiş, ergenlikten itibaren hiç adet görememenin nedenleri ise 3 tiptir.

1. Hipofiz aksındaki patolojiye bağlı hormonlar salgılanamadığı ve yumurtaların etkilemediği için adet görülmez.

2. Yumurtalıklar üst merkezi sinir sisteminden gelen uyarılara duyarsızdır. Duyarsız olduğu için yumurta gelişimi olmuyordur.

3. Kişide doğuştan üreme organları sorunu vardır. Rahim yoktur, vajende perde vardır veya kızlık zarı komple kapalıdır gibi sorunlar olmaktadır.

Hiç adet göremeyen bir genç kız 14 yaşında eğer hala adet görmüyor ise annesi tarafından hekime götürülmesi gerekir. İlk bakılması gereken şey meme gelişmi ve tüylenmesi var mdır? yok mudur? Görüntüleme yapılarak yumurtalık ve rahim var mıdır? hormonal tesler yapılarak FSA hormonları mevcut mudur? seviyeleri nedir? bunlara bakmak gerekir. Dolayısıyla hem hormonal hem de yapısal olarak irdelenmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.