Hikmet Kıvılcımlı Sözleri


Hikmet Kıvılcımlı 1920’lerin başında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi oldu. 1925’de TKP’nin Beşiktaş Akaretler’de gerçekleştirdiği 2. kongrede TKP Merkez Komitesi’ne seçildi. Merkez Komite içerisinde gençlik sorumlusu olarak görev aldı. Aynı yıl Aydınlık gazetesinde ilk yazıları yayımlanmaya başladı. 1925’ten hayatının sonuna kadar kadar sürekli kovuşturmalara, işkencelere maruz kaldı ve toplam 22,5 yıl hapis yattı.

İktisattan antropolojiye, Marksist düşüncenin tarihsel ve kuramsal gelişiminin açıklanmasına ve Türkiye’de bir işçi sınıfı devriminin strateji ve taktik sorunlarına kadar çeşitli konularda çok sayıda telif eseri ve Aydınlık, Türk Solu, (kendisinin kurduğu) Sosyalist, Ant gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. En önemli eserleri olan Tarih Tezi kitabını 1965, Yol: TKP’nin Eleştirel Tarihi kitabını da 1932 yılında yayımladı. 1971 yılında ağır hasta olduğundan yoldaşları tarafından tedavi için yurt dışına çıkarıldı. 11 Ekim 1971’de Belgrad’da öldü.

Hikmet Kıvılcımlı Türkiye komünist partisinin ilk kurucularından biridir.

 

 • Ben, insanın hayvan yerine konmasına karşı çıktığım için sosyalist oldum.
 • Anarşi yok büyük derleniş!
 • Parti kurmak turşu kurmaya benzemez.
 • Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek daha iyidir.
 • Tarafsızlık bizim harcımız değil. İşçi çocuğuyuz.
 • İnsanın her davranışı ve düşüncesi: toplum içinde, toplumla birlikte, toplum için ve toplum olarak yaşamaktır.
 • Hangi ülkede handi çocuğun kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri kahvaltılarda ve yemeklerde karar verilir.
 • Yeryüzünde en çok tartışılan bir sözcük varsa, o da sosyalizmdir.
 • Müslümanlık, gerçekten devrimci her sosyal doktrin gibi, sosyalizme dek varır.
 • Görev başında ömür merdiveninin son basamaklarına geldik. Kimsenin kara yahut mavi yahut yeşil, ela gözü için yaşamadık.
 • Tarafsızlık bizim harcımız değil. İşçi çocuğuyuz. Olduk olası: başta işçi sınıfımızdan yana düşünüp davranmayı öğrendik. İnsanoğlunun ancak ve yalnız İşçi Sınıfı yanından gerçek insan olacağına inanıyoruz. O noktada en ufak ikircilik geçirenler, ‘Stalin’ olsalar, bizi bağlayamamışlardır ve bağlayamazIar.
 • Tarihin yörüngesi, en ufak ikircikliğe yer bırakmayacak ölçüde işçi sınıfı’nın yörüngesine girmiştir. Ne denli parlak göktaşı görünmek tutkunluğu içinde bulunursa bulunsunlar, eğer uzayın sağır boşluklarında yitmek istemiyorlarsa, bütün Devrimci yıldızlar, Tarihin ve İşçi sınıfının yörüngesi içine akmalıdır. Bu yörünge Proletarya Partisidir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.