Hint Uygarlığı, Hindistan’dan Kurulan Devletler


Hint Uygarlığı

  • Asya Kıtası’nın güneyinde büyük bir yarımada olan Hindistan’da ilk uygarlık, MÖ 4000′li yıllarda indus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır.
  • Hindistan, doğal zenginlikleri ve elverişli iklim koşulları nedeniyle tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramıştır.
  • Hindistana yerleşen kavimlerden biri olan Orta Asya kökenli Ariler, MÖ 1500′lerde Hindistan’a gelmiş; siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezi bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan racalık adı verilen
    küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.
  • Ariler, Hindistan’da kast sistemini uygulamışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir.
  • Hindistan’da çok tanrılı dinler yayılmıştır. Brahmanizm, Hinduizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük, Manihaizm bu dinlerdendir. Farklı toplulukların Brahmanizm
    dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan’da fazla yayılamamıştır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.