Hititler, Hititler Nerede Kurulmuştur, Hititlerin Özellikleri Nelerdir?


Hititler Hakkında Özet Bilgi (MÖ 1700 – MÖ 700)

 • Hititler, MÖ 2000 yıllarının başında Kafkaslar üzerinden Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş’tır (Boğazköy). Hattuşaş, doğu – batı ve kuzey -güney doğrultusunda işleyen yolların kesiştiği bir noktada bulunduğundan Hititler, Anadolu’nun büyük bir kısmını kontrol altında tutabilmişlerdir.
 • MÖ 1400 yıllarında imparatorluk haline gelen Hititler, sınırlarını Suriye’ye kadar genişletmişlerdir. Mısırlılar ile Suriye yüzünden 16 yıl süren Kadeş Savaş‘nı yapmışlardır.
  MÖ 1296 yılında başlayan bu savaşta iki taraf birbirine üstünlük sağlayamamış, MÖ 1280 yılında taraflar arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.
 • Kadeş Antlaşması bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
 • MÖ 1200′lerde batıdan gelen Ege göçleri sonucuda Hitit imparatorluğu yıkılmış, Güneydoğu Anadolu’da Hitit şehir devletleri kurulmuştur. Geç Hitit Devletleri
  olarak anılan bu devletler önce Asurluların daha sonra da Perslerin egemenliğine girmişlerdir.

Hititlerin Önemli Özellikleri

 • Hitit Krallığı ilk devirlerde küçük beyliklerin birleşmesinden oluşan feodal bir devletti. Yeni Krallık döneminde feodal beylikler kaldırılmış, yerlerine merkezden valiler gönderilmiştir. Bu durum merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamıştır.
 • Hititlerde hükümdar diğer Anadolu uygarlıklarında olduğu gibi aynı zamanda başkomutan, başrahip ve başyargıçtı. Hükümdarlar bütün yetkileri kendinde
  toplayarak merkezi otoriteyi güçlü tutmayı amaçlamışlardır. Hititlerde krallık babadan oğula geçiyordu. Bu durum, Hititlerde saltanat sisteminin benimsendiğini gösterir.
 • Hititlerde asillerden oluşan Pankuş Meclisi devlet işlerinde krala yardım ediyordu.
 • Hititler, Sümer kanunlarını ilaveler ve düzeltmelerle ülkelerinde kullanmışlardır. Hür vatandaşlara olduğu gibi kölelere de mülkiyet hakkı tanımışlardır. Evlenme, boşanma, miras gibi konuları kanunlarla düzenleyerek medeni hukukun gelişmesini sağlamışlardır.
 • ilk Çağ’da Anadolu’da çok tanrılı inançlar yaygındı. Hititler komşu ülkelerin tanrılarını da kutsal saymışlardır. Bu nedenle Hitit ülkesi “Bin tanrı ili” olarak adlandırılmıştır. Bu durum, Hititlerin inançlar konusunda hoşgörülü olduklarını göstermektedir.
 • Hitit sanatı, Mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir. Heykeleilik ve kabartmacılık gelişen başlıca sanat dallarıdır. Yazılıkaya ve ivriz kabartmaları Hitit sanatının en önemli örnekleridir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.