Hudeybiye Antlaşması


Hudeybiye Antlaşması nedir?

Hudeybiye Antlaşması, 628 yılında yapılan ve dinen önemli bir antlaşmadır. En çok merak edilen Hudeybiye antlaşması kimlerle yapıldı sorusunun cevabı ise Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapıldığıdır. Antlaşma genel olarak Müslümanların aleyhine olan bir antlaşmadır ancak daha sonrasında Müslümanların tarafı için lehlerine olabilecek bir antlaşmaya dönüşmüştür. Medineli Müslümanların Hz. Peygamberle birlikte yapmak istedikleri Umre ziyaretinin Mekkeliler tarafından engellenilmeye çalışılmasıyla ortaya çıkan sorundan kaynaklı olarak böyle bir antlaşma imzalanması gereği hissedilmiştir.

Hudeybiye Antlaşması’na gidilen süreç

Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi, Müslümanlık dinine son derece karşı çıkmış ve Hz. Muhammed’in öldürülmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak bunu başaramadıkları gibi Müslümanlığın da günden güne artması onları oldukça hırslandırmıştır. Ancak bu yayılım, çoğunlukla Medine’de ve Medine çevresinde gerçekleşmiş, Mekke çevresinde Kureyşlilerin Hz. Muhammed’i ve dolayısıyla Müslümanlığı tanımamalarından dolayı Müslümanlık o taraflarda çok yayılamamış, Hz. Muhammed de bu yayılımı dostane bir şekilde yapmak ve Müslümanlığı olabildiğince fazla alana yaymak adına Kureyşlilerle bir antlaşma imzalamak istiyordu.

Bunun yanındaMüslümanlık uğruna Mekke’den ayrılıp Medine’ye yerleşen Müslümanlar da hem topraklarının özlemini çekiyor hem de istedikleri zaman Kabe’yi ziyaret edemiyorlardı. Bu durumun barış içinde çözülmesi için bir antlaşma yapılması şarttı. En son hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti ve bu 6 yıllık süreçte bütün Müslümanlar ve Hz. Muhammed sürekli Kabe’yi gidip görmenin isteğiyle yaşıyorlardı. Bir gece Peygamberimiz rüyasında Kabe’yi görmüş, orayı ziyaret ettiğini ve ruhen rahatladığını rüyası boyunca hissetmiştir.

Sabah uyandığında kesin ve net olarak Kabe’yi ziyarete gitmeye karar verdiğini çevresindeki tüm ashabına bildirmiş ve herkesi hazırlanması için tembihlemişti. Ancak o yıllarda savaşın da yasak olmasından dolayı Peygamber efendimiz ashabını silahlanmamaları konusunda da uyarmış, sadece tek bir kılıçla yola koyulmalarını söylemişti. Sonuç olarak Kabe’ye savaşmaya değil, dinin gerektirdiklerini yapabilmek adına ve senelerdir özlemini çektikleri yeri görmek adına gidilecekti.

Buradaki en önemli nokta, hiç kimseyle savaşmadan Kabe ziyaretini gerçekleştirebilmekti. Aynı dönemlerde Mekke’ye Hacca uğramak için giden diğer düşman topluluklarıyla yoldayken karşılaşma ihtimaline karşı Hz. Muhammed, yola çıkma zamanını Kabe’nin ziyaret edilmesi gereken tarihlerden daha da öne çekmişti. Böylelikle yola koyulan Hz. Muhammed ve ashabı, ihrama girmiş ve yanlarında bulunan 70 tane deveyle yolculuklarına devam etmişlerdir. Ancak her ihtimale karşı olarak önden 20 tane güvenilir Müslümanı yola göndermişlerdir.

Bu süreçler gerçekleşirken Mekkeliler de Medine’den Hz. Muhammed’in ve ashabının yola çıktığının haberini almış ve Müslümanları Mekke’ye kabul etmemek adına bir çok hazırlık yapmaya başlamışlardır. İlk olarak kendi aralarından seçtikleri 200 kişiyi Hz. Muhammed’e onların geldiklerinde Kabe’ye giremeyeceklerini bildirmek adına göndermişlerdir ancak zaten Peygamber efendimiz bu kararlarını onlardan önce öğrenerek yol değişikliği yapıp Hudeybiye’ye varmıştır.

Hudeybiye’ye vardığı sırada kesinlikle savaş yapmak istememekte kararlı olan Hz. Muhammed, Hz. Osman’ı bu kararlarını iletmek adına elçi olarak Mekke’ye göndermiştir. Hz. Osman Kureyş’te belirli görüşmeler yapmış ve Müslümanların düşüncelerini dile getirmiştir. Ancak Mekkelilerden olumsuz bir dönüş aldı ve kendisine isteklerinin kabul edilmediği, sadece isterse kendisinin Kabe ziyareti yapabileceği söylendi. Hz. Osman ise bunu kabul etmeyerek Mekke’den ayrılmaya çalıştı.

Ancak bu durum Mekkelileri çok sinirlendirdi ve Hz. Osman’ın gitmesine izin vermeyerek onu bir nevi rehin tuttular. Bunun üzerine Hz. Osman’ın geri dönmemesi yüzünden telaşlanan ve artık tüm düşünceleri geride bırakıp savaşa hazır hale gelen Müslümanların bu savaş hazırlığı Mekkelilerin kulağına gitmiş ve kötü düşüncelerinden vazgeçerek bir antlaşma yapılabilmeye yanaştıklarını bildirmesi için Müslümanlara bir elçi göndermişlerdir.

Hudeybiye Antlaşması şartları

Eğer herhangi bir Müslüman Kureyş’e sığınmak isterse bir daha Medine’ye Müslümanların yanına dönmesine izin verilmeyecektir. Ancak tam tersi durumda Kureyşlilerin Mekke’ye dönmesine izin verilecektir.

Kureyş’te yer alan kabileler isterlerse Kureyş’in, isterlerse Müslümanların koruması altına girecektir. Tercih tamamen kabilelere bırakılmıştır.

Müslümanlar ve Kureyşlilerin arasında 10 yıl süreyle hiç bir şekilde savaş yapılmayacak, hiç bir can ve mal kaybı yaşanmaması için özel dikkat gösterilecektir.

Medine’den Mekke’ye umre ziyareti ya da ticaret için gelecek kişilerin mal ya da can güvenliği sağlanacak, aynı şekilde Kureyş’ten Medine’ye aynı amaçlarla gelenlerin de can ve mal güvenlikleri korunacaktır.

Müslümanlar geldikleri gibi geri dönüp o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyeceklerdir. Önümüzdeki yıl yapılacak Kabe ziyaretinde de ziyaret tarihi en fazla 3 gün olmalıdır. Şehirde bulunacakları 3 gün içerisinde de Mekkeliler şehri terkedeceklerdir.

Hudeybiye Antlaşması sonuçları

Antlaşmanın içerdiği koşullar Müslümanlar için çok üzücü olmuştu çünkü görüldüğü gibi tüm şartlar Mekkelilerin lehineydi. Hz. Muhammed’in bu antlaşmayı hiç düşünmeden kabul etmesi çok konuşulmuştu ancak çok kısa bir süre sonra ”Fetih Suresi”nin inmesiyle her şey daha netleşmişti. Allah-u Teala, antlaşmanın Müslümanlık için bir kazanç olduğunu bildirmekteydi.

O günden sonra Müslümanların çöküşünü bekleyen Mekkeliler, tam tersine Müslümanların iyice İslamiyeti yaydıklarına ve gün geçtikçe yayıldıklarına şahit olmaktaydılar. Onların Müslümanların aleyhine yapmaya çalıştıkları antlaşma, Müslümanların ve Müslüman olmayanların yakın bir diyaloğa girmesine sebep olmuş ve böylelikle onların engelleyemeyeceği bir şekilde İslamiyet’in yayılma sürecini hızlandırmışlardır.

Hudeybiye Antlaşması önemi

Mekke’nin fetih süreci, Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanmasından sonra daha da kolaylaşmış ve zaman olarak hızlanmıştır.

Mekkelilerin, Müslümanların siyasi olarak daha net bir tavırda olduklarını ve siyasi arenada sözleri geçen bir topluluk olduklarını anlamaları Hudeybiye Ant. sayesinde olmuştur.

İslamiyetin daha hızlı yayılması ve Müslümanlığın daha hızlı artması bu antlaşma sayesinde oluşan durumlardır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.