Hz. Şit Kimdir?


Hz. Şit (a.s), Hz. Âdem (a.s) oğludur. Hz. Şit (a.s) anlında son peygamberimiz olan Hz. Muhammed (s.a.v) nuru intikal etmiştir. Hz. Âdem (a.s) ölümünden sonra Hz. Şit (a.s) vahiy gelmiş ve peygamberliğini ilan etmiştir.

Allah (c.c), Hz. Şit (a.s)’a elli sayfalık kitap göndermiştir. Hz. Şit (a.s) ‘a gönderilen kitapta matematik, kimya, sanat gibi birçok bilgi varmıştır. Hz. Şit (a.s) bin şehir kurup ve her şehrin kapısına ‘ La ilahe illallah, Âdem Safvetullah, Muhammed Habibullah’ yazdırmıştır.

Yemende Kabil’in çocuklarına Allah (c.c) emirlerini anlattı ama onlar uymadı ve cihad etti. Hz. Şit (a.s) ilk kez bu savaşta kılıç kullanmıştır. Ölmeden önce oğlu Enus’u halife ilan etmiştir. Hz. Şit (a.s) hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz çünkü hakkında her hangi bir ayet yoktur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.