İbn-i Sina kimdir?


Özbekistan’ın Buhara kentinde 930-1037 yıllarında yaşamış olan İbn-i Sina, İran’ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir. Yaklaşık hayatı boyunca 200 kitap yazmıştır. Tıp ve Felsefe konularında yazdığı kitaplar, Üniversitelerde ders olarak halen okutulmaktadır.

Batı dünyası tarafından, Ortaçağ Biliminin kurucusu kabul edilmektedir. Ayrıca, doktorluk mesleğinin önderi kabul edilir. Pek çok kitabı Latinceye çevrilmiştir. Avrupa’da olan ismi, Avicenna’dır. El kanun fi’t Tıb isimli kitabı yedi asır tıp fakültelerinde ders olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina’nın ailesi, Belh şehrinden Buhara’ya yerleşmiştir. Deha olduğu kabul edilen İbn-Sina, 10 yaşında Kuran-Kerim’i ezberlemiştir. 18 yaşına kadar tıp ve pek çok bilimde uzmanlaşmıştır. Gece gündüz kitapların başından kalkmadan çalıştığı söylenir. Buhara Emiri İbni Masur çok ağır bir hastalığa yakalanınca İbn-i Sina onu tedavi eder. Bu nedenle, o dönemin en iyi kütüphanesi olan saray kütüphanesinde çalışma izni alır. Böylece, ulaşmak istediği her bilgiye rahatlıkla erişir.

Buhara Emiri vefat edince, Harzem’de El Buruni’den dersler alır. Buradan ayrılarak, Hamedan’a yerleşir. Burada, felsefe, fizik, astronomi ile ilgili yaklaşık 100 eser yazar. Tüm eserleri Arapça olarak yazar. Fakat, günümüze 450 kadar makalesinden ancak 240 tanesi gelmiştir.  150 felsefe, 40 tane tıp eseri bulunmaktadır.

İbn-i Sina şunları öğütlemektedir ; yemeği az yiyin, yedikten sonra 5 saat kadar daha yemeyin, şifa hazımdadır. Nefse ve mideye en zorucu hal, yemek üstüne yemek yemektir. Tarihte ilk olarak görünmeyen mahlukların yani bakteri ve virüsleri anlamış bunlardan kitaplarında bahsetmiştir. İbn-i Sina, her yönü ile tıp ve diğer bilimlerde dönemin çok önünde bir bilim insanıdır. Dünya halen onu tıp ilminin kurucusu olarak bilmektedir.

   

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.