İç Anadolu Yeraltı Kaynakları


İç Anadolu Yeraltı Kaynakları

İç Anadolu Bölgesi etrafı dağlarla çevrili bir bölgedir. Bu bölgenin en önemli yeraltı kaynaklarını linyit, lületaşı, krom, tuz ve bor mineralleri oluşturmaktadır. Bölgede yer alan yeraltı kaynakları ve  bulundukları yerler ise şöyledir:

-Krom: Krom genellikle Sivas, Kayseri ve Eskişehir çevrelerinde bulunur ve çoğunlukla bu illerde çıkarılır.

-Linyit: Linyit en fazla Sivas’da bulunur ve çoğunlukla buradan çıkarılır.

-Kayatuzu: Kayatuzu Çankırı’da ve Kırşehir civarlarında çıkarılır.

-Çinko ve Demir: Bu yeraltı kaynağı genellikle Sivas’da çıkarılır. Ayrıca Ereğli’de de çıkarılmaktadır.

-Civa: Civa özellikle Konya’nın Sarayönü ilçesinde çıkarılır.

-Lületaşı: Genellikle hediyelik eşya yapımında kullanılan bu taşın en fazla çıkarıldığı yer Eskişehirdir.

-Tuz: Bilindiği üzere en yoğun şekilde Tuz Gölünden elde edilmektedir. Ayrıca Sivas civarında da çıkarılır.

-Bor minerali: Bu mineral tüm bölgede çıkarılır ve tütünlerde de kullanılır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.