İdrar kaçırma sebepleri ve tedavisi


İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırma nedenleri birçok sebebe bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

Mesanede oluşabilecek enfeksiyonlar, vajina enfeksiyonları, mesane taşları, zorlu doğumlar, hormonsal değişimler, mesane tümörleri, sinirsel hastalıklar, mesane çıkışı tıkanıklıkları idrar kaçırmanın nedenleri olabilir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nelerden Kaynaklanır?

İdrar torbasının böyle bir enfeksiyon kapması durumunda idrar torbası sinirleri aşırı şekilde uyarılır ve bu da idrar kaçırmaya neden olur. Bunun dışında gebelik idrar kaçırmaya neden olan hallerden birisidir. Bebeğin idrar torbanıza yaptığı baskıdan dolayı böyle bir durum oluşabilir. Ama bu genelde geçici bir durumdur. Normal doğumla doğum yapan ve fazla çocuğa sahip olan bayanlarda bu olasılık daha fazla olmaktadır. Çünkü pelvik kasları doğum esnasında zarar görmüş olabilir. Bunun dışında pelvik kaslarının zayıflamasına ve de yavaş çalışmasına neden olan bir diğer etken ise yaşlılıktır. Genelde idrar kaçırma şikâyeti bayanlarda belirli bir yaştan sonra başlar. Hiç doğum yapmamış kadınlarda idrar kaçırma görülme olasılığı vardır. Bunun nedeni ise kronik kabızlık ve aşırı kilolu olmaktır. Aşırı kilo pelvik taban kaslarını zorladığından dolayı bu bir süre sonra idrar kaçırmaya neden olabilir.

Normal Doğum Neden Altına Kaçırma Riskini Arttırır?

Mesanenin sabit durmasını sağlayan kaslar normal doğum esnasında yırtılır veya zarar görür. Normalde hapşırırken, öksürürken mesane aşağı doğru hareket eder. Mesanenin aşağı doğru daha fazla hareket etmesini alttan gelen destek kas dokusu engeller ve kişi idrar kaçırmaz. Ancak, çevredeki kasların zarar görmesi veya yırtılması nedenleriyle özellikle hapşırırken, öksürürken mesane sabit duramayarak aşağı doğru yer değiştirir, alttaki destek kas dokusu hasarlı olduğu için yeterli desteği sağlayamaz ve mesane aşağı doğru daha fazla sarkar ve kişi idrarını kaçırır. Bu nedenle normal doğum altına kaçırma riskini artırır.

İdrar kaçırma tedavisi nasıl olur?

İdrar kaçırma tedavisinde oldukça dikkatli olunması gerekli olan bir tedavi tipidir. Burada önemli olan idrar kaçırmanın hangi nedenle olduğunu tespit edilmesidir.

İdrar kaçırma sıklıkla rastladığımız anatomik eksikliğidir. Anatomi tipi idrar kaçırmada hasta öksürmek ve hapşırmada karın içi basıncını artırdığı her durumda idrar kaçırma problemi ile karşılaşabilmektedir.

Bazende hastaların mesane boyunun hiperdinamisi artmakta, bu tip idrar kaçırması olan hastalarda ise önce lazer ile oradaki kolijenizasyonu artırıp mesane boyunun hareketliliğini azaltmaktayız, böylece çok daha başarılı bir tadavi başlangıcı olabilmektedir.

Ancak hasta bununla başarıya ulaşamıyor ise jinekolojik cerrahiden faydalanmaktayız. Mesane boyundaki hareketliliği ortadan kaldırmayı hedeflediğimiz tedavi yöntemimizde var ama ürojinekolojik tedaviler kadın cerrahilerine göre maalesef yüz güldürücülüğü birazcık daha düşük olan cerrahilerdir.

Cerrahi Yöntem

İdrar kaçırma ameliyatı 2000’li yıllara gelinene kadar daha farklı yöntemlerle uygulanmaktaydı. Uygulanan idrar kaçırma tedavi yöntemi çok iyi sonuçlar vermemekteydi. Yapılan araştırmalarda idrar kaçırmanın asıl sebebinin pelvis tabanındaki kas dokusunun yetersizliği olduğu anlaşıldı. Bu sebebin anlaşılmasından sonra idrar kaçırma ameliyatlarında mesanenin yukarı çekilmesi yöntemi terk edildi. Ameliyat günü birlik olarak yapılabiliyor. Ve genel anestezi kullanımına gerek kalmadan da lokal anestezi yöntemiyle yapılabiliyor. Hastanede çok fazla yatmayı gerektirmeyen bu yöntem yüzde doksanlara varan çözüm oranıyla hastaların yüzünü güldürüyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen yüzde seksenlerde başarı sağlayan bu yöntem hastalara umut veriyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.