İmam Maturidi Kimdir?


Maturidi, Türklerin din anlayışının oluşmasında etkili olan bir islam, Asıl adı Ebei Mansur olan Maturidi, 852 yılında Semerkand’ın Maturid kasabasında doğmuştur. Maturidi, küçük yaştan itibaren kendini İslami ilimlerde yetiştirmiş, tefsir, akaid ve kelam ilimlerinde önemli çalışmalar yapmıştır. Kur’an ve sünnete göre İslam dininin inanç esaslarını açıklamıştır. İnanç konularında ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmiş, iman esaslarını sistemli bir şekilde ifade etmiş, bunları savunmuş ve açıklamıştır.

Onun görüş ve düşünceleri zamanla Maturidi Mezhebi’ni oluşturmuştur. İslam dininin inanç esasları (itikat) konularında ortaya koyduğu görüşlerle İslam dünyasına kabul görmüştür.

İmam Maturidi
İmam Maturidi

Maturidi’nin Kur’an ve sünneti akla dayalı olarak doğru anlama yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışın’ şekillendirmiştir. Bugün Türk dünyasının çoğunluğu itikatta Maturidi Mezhebi’nin görüşlerine göre amel etmektedir. Maturidi, tefsir, fıkıh ve kelam alanlarında birçok eser yazmıştır. Bunlardan en meşhurları tefsir alanında; Te’ivilatu’l-Kur’an, kelam alanında; Kitabül-Tevhid ve Kitabül-Makâlât adlı eserleridir. Ebü Mansur Maturidi 944 yılında Semerkand’da vefat etmiştir.

Günümüzde; Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Endonezya ve Malezya’da bulunan Müslümanların çoğu inançla ilgili konularda Maturidi Mezhebi’nin görüşlerini benimsemiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.