İmanın Şartları Nelerdir?


1) Allah’a inanmak : İslam dininin ve Müslümanlığın en temel inanışı budur. Allah’a inanmak, ondan başka bir ilah olmadığına inanmak, Allah’ın “varlığı lazım olan” olduğuna inanmak ve bütün varlıkların yaratıcısının sadece o olduğuna inanmak gereklidir.

2) Kitaplara inanmak : Allah-u Teala tarafından yer yüzüne bir çok kitabın indirildiğine inanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de bizim kullandığımız ve inandığımız Kuran-ı Kerim’dir. Şuan İslam diniyle ilgili bilgilerin anlatıldığı kaynaklarda bu kitapların toplam sayısının 104 adet olduğu söylenmektedir.

3) Meleklere inanmak : Melekler, Allah’ın emir kullarıdır. Onlar hem akıl sahibi hem de iyilik sahibidirler. Ve yeryüzüne sadece Allah’ın emirlerini yerine getirmek için gönderilmektedirler. Melekler asla günah işlemeyen varlıklardır.

4) Peygamberlere inanmak : İslam dinine göre ilk peygamber Adem Aleyhisselam, son peygamber ise Müslümanlara gelen Muhammed Aleyhisselamdır. Bu iki peygamber arasında dünyaya gelip giden yaklaşık 124.000 peygamber olduğu söylenmektedir. Müslümanlıkta Allah’a inanmak nasıl önemliyse peygamberlere de inanmak aynı şekilde önemlidir. Bütün peygamberler de Allah’ın elçileridir ve yeryüzüne doğru yolu öğretmek için gelmişlerdir.

5) Kaderin ya da hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak : İnsanların başına gelen her türlü hayırlı olay ve her türlü uğursuz olay, Allah tarafından yaşatılmaktadır. Onun takdiri neticesinde insanın hayatı şekillenmektedir. 

6) Ahiret gününe inanmak : İslam dinine göre bütün kainat, hayatını kaybettikten sonra cennete yada cehenneme gidecektir. İki taraf da sonsuz bir alemdir. Öldükten sonra hangi tarafa gidileceği, ölünün dirilip sorgu ve suale çekilmesinden sonra belli olacaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.