İmar Planı Nedir? İmar Planı Hakkında Bilinmesi Gerekenler


İmar planı nedir? sorusu, sektörde faaliyet gösterenler arasında merak edilen bir konu olmaktadır. İmar uygulaması talep edilen alan hakkında ayrıntılı bilgiler, imar planlarında yer alır. Yasal bir zorunluluk olarak nüfusu 10.000 kişinin altında olan yerlerde imar planı yapılması, belediyenin alacağı karara bağlıdır.

Nüfusu 10.000 kişiyi geçen belediyelerde ise, imar planlaması zorunlu tutulmuştur. İmar planı, arazinin kullanımı ile ilgili bilgilerle birlikte, arazi ile ilgili varsa kısıtlama kararlarını ve arazinin uygulama prensiplerini uhdesinde barındıran, bunun dışında pafta bilgilerini havi rapor ve notlardan oluşan belgeler bütünüdür. Belediyede yer alan kayıtlara dayanılarak imar durumu ile herhangi bir arsanın üzerine hangi amaçla ve ne kadar yapı inşa edilebileceğini göstermektedir.

İmar planı çeşitleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nda tanımlanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre imar planı çeşitleri şunlardır:

  • Nazım imar planı
  • Uygulama imar planı

İmar planları sadece belediyeler tarafından onaylanabilir. Onay sonrasında da bu planlar yürürlüğe girmektedir. İlan edilen plana 1 ay boyunca itiraz imkanı yasal olarak ilgililere tanınmıştır. İtirazlar ilgili belediye başkanlıklarına yapılmaktadır. Belediye, itiraz kendisine ulaştığında konuyu belediye meclisine havale eder, belediye meclisi de 15 gün içinde konu hakkındaki kesin kararını verir.

Nazım İmar Planı Nedir?

Kadastro durumu belli olan araziler ile ilgili tüm hususları gösteren ve arazinin pek çok özelliğini ve arazi ile ilgili bilgileri barındıran planlardır. Bu planlar, eğer mevcut ise çevre ya da bölge düzeni planlarına uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Sıkça sorulan 1/5000 imar planı nedir sorusuna değinmekte fayda vardır. Nazım planları bu ölçekte de hazırlanabildiği için bu planlara 1/5000 planı da denilebilmektedir.

Nazım imar planlarında araziler ile ilgili olarak:

  • Genel kullanım biçimleri,
  • Yerleşme alanı olarak kullanılan yerlerin gelişme büyüklükleri ve yönleri,
  • Nüfus eşikleri ve nüfus yoğunlukları,
  • Ulaşım sistemi bilgileri yer almaktadır.

Uygulama İmar Planı Nedir?

Nazım imar planına doğrultusunda bu planlarlar düzenlenmektedir. Uygulama imar planı, çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bu bölgelerin düzen durumu ile bölgelerin sahip oldukları yoğunlukları ve uygulamada lazım olacak imar uygulama etaplarını ve de diğer önemli bilgileri içeren bir plandır. Bu plan 1/1000 ölçeğinde düzenlenmektedir.

Uygulama imar planları belediye birimleri aracılığı ile düzenlenmektedir. Belediyeler tarafından kullanılan uygulamalar aracılığı ile planlar kısa sürede hazırlanmaktadır. Uygulama üzerinde öncelikle proje planı oluşturulmaktadır. Sonrasında da  “uygulama imar planı” şablonu, plan şablonları içerisinden seçilmektedir.

Seçim sonrasında ilgili değişkenlerin ve proje yapısının yüklenmesi beklenmektedir. Proje değişkenleri ile ilgili gerekli bilgiler de kullanıcı tarafından sisteme girilmektedir. Plan çizimine geçmeden önce raster verinin uygulama ekranı üzerine yüklenmesi beklenir. Netcad üzerinden raster veri ekrana yüklendikten sonra proje değişkenleri de sisteme eklenerek işleme devam edilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiler, ilgili belediye başkanlıklarından kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Çünkü 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre imar planları ile ilgili bilgiler alenidir. Hatta belediyelerin internet siteleri üzerinden de imar planlarına ilişkin sorgulamalar rahatlıkla yapılmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.